Covid-19 sprids i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen.

Risken för smittspridning, både av covid-19 och många andra luftvägsinfektioner, är generellt större:

 • inomhus än utomhus
 • vid nära kontakt mellan människor under lång tid
 • i små och trånga utrymmen utan god ventilation
 • under perioder med kallare och torrare klimat, som vintertid
 • vid hosta och nysningar från en infekterad person.

Spridningen av virus från infekterade personer minskar om de använder munskydd. Och de som utsätts för smitta får i sig en mindre mängd virus om de bär munskydd. För att munskydd ska få effekt är det viktigt att alla personer bär munskydd om de befinner sig i situationerna som beskrivs nedan.

Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken

I Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 uppmanas vuxna att inte åka med kollektivtrafiken i rusningstid eftersom det kan vara svårt att hålla avstånd då. När det inte går att hålla avstånd rekommenderas vuxna att använda munskydd under resan. Rekommendationen gäller alla kollektiva färdmedel, till exempel buss, tåg eller färja.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa i kollektivtrafiken.

Personer under 18 år och de som av medicinska skäl inte kan bära munskydd behöver inte följa rekommendationen.

Rekommendationen upphör den 9 februari.

Användning av munskydd i övriga situationer

Det finns andra tillfällen när det är svårt att undvika nära kontakter mellan människor och där munskydd kan vara av värde. Det gäller verksamheter inomhus eller i annat avgränsat utrymme, exempelvis i ett fordon, där personer inte kan hålla avstånd till varandra.

Några andra exempel är hos frisören, vid taxiresor, i färdtjänsten eller i andra situationer då man är nära varandra under en längre tid. De som är ansvariga för en sådan verksamhet kan rekommendera munskydd i dessa situationer efter att de gjort en riskbedömning.

Munskydd kan användas som en extra åtgärd när en aktivitet inte kan vänta och övriga åtgärder för att minska smittspridningen inte är tillräckliga. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om riskbedömningar och åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen.

Barn och personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd behöver inte följa rekommendationen.

Så här använder du munskyddet

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att du använder CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, och sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan. Munskydden ska inte vidröras medan de används.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

Nedan följer generella råd om hur du använder ett engångsmunskydd korrekt. Se även informationsbladet Så använder du engångsmunskydd, som finns på flera språk.

 • Så använder du engångsmunskydd

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Affischen visar hur du använder munskydd på ett korrekt sätt. Rätt använda kan munskydd vara ett komplement till övriga riskreducerande åtgärder för…

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en formbar metallskena ska den placeras uppåt och böjas till över näsryggen. Banden ska sitta runt öronen eller runt huvudet om munskyddet har knytband.
 4. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor. Om munskyddet inte sluter tätt vid kinderna, kan banden runt öronen kortas ner genom att du knyter en knut långt ut på banden. På så sätt kan passformen öka mot kinden. Skäggväxt kan påverka hur tätt munskyddet sitter över ansiktet och därmed reducera munskyddets skyddseffekt.
 5. Rör inte munskyddet så länge du har det på dig, och se till att det täcker både näsa och mun hela tiden då du använder det.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden bakom öronen och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet i en papperskorg.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Läs mer

Våra föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen av covid-19