Chikungunyavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Chikungunya 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades ett fall av chikungunya i Sverige med Elfenbenskusten som smittland. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från 48 individer med frågeställning chikungunya.

Läs mer