Chikungunyavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Chikungunya 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades ett fall av chikungunya i Sverige med Indonesien som sannolikt smittland. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från 132 individer med frågeställning chikungunya.

Läs mer