Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/01/0,620/0
Dalarna0/04/1,392/0,690/00/00/00/00/00/01/0,340/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg2/0,700/00/01/0,352/0,701/0,352/0,700/00/00/00/00/0
Halland2/0,613/0,921/0,305/1,530/02/0,612/0,614/1,234/1,230/00/00/0
Jämtland0/01/0,770/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,270/00/00/02/0,551/0,276/1,671/0,272/0,552/0,554/1,113/0,83
Kalmar1/0,412/0,820/00/01/0,411/0,411/0,413/1,232/0,822/0,821/0,411/0,41
Kronoberg0/00/02/1,011/0,504/2,020/02/1,011/0,501/0,500/01/0,501/0,50
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne5/0,370/02/0,141/0,072/0,142/0,144/0,295/0,372/0,141/0,071/0,072/0,14
Stockholm1/0,041/0,042/0,081/0,040/03/0,121/0,045/0,211/0,041/0,042/0,080/0
Södermanland1/0,343/1,021/0,340/00/00/01/0,342/0,680/02/0,680/00/0
Uppsala0/02/0,541/0,270/01/0,270/03/0,810/00/02/0,540/00/0
Värmland0/00/01/0,351/0,350/00/01/0,351/0,351/0,350/00/02/0,71
Västerbotten1/0,371/0,375/1,863/1,111/0,372/0,740/05/1,862/0,740/03/1,110/0
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland2/0,730/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,054/0,237/0,411/0,055/0,294/0,233/0,178/0,4710/0,594/0,233/0,171/0,05
Örebro1/0,330/00/00/00/00/03/1,001/0,335/1,678/2,674/1,331/0,33
Östergötland2/0,431/0,211/0,210/04/0,871/0,215/1,094/0,875/1,095/1,092/0,432/0,43
Totalt20/0,1922/0,2125/0,2414/0,1324/0,2317/0,1635/0,3441/0,4035/0,3428/0,2722/0,2113/0,12