Mikrobiologisk övervakning av ehec (Enterohemorragisk E. coli)

Lyssna

Ehec ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Typning sker med helgenomsekvensering. Alla isolat ingår i programmet, både från personer smittade i Sverige och utomlands. I smittspårningar och nationella utbrottsutredningar är resultaten från typningen ofta av avgörande betydelse.

För att typning ska kunna utföras måste bakterierna först isoleras. Detta sker vid lokalt laboratorium. Att isolera ehec, som är en toxinbildande E. coli, är utmanande. Vanliga E. coli, som är en del av normalfloran, har ofta samma kolonimorfologi och därför behövs selektiva medier.

Andelen isolerade ehec per år utgör 50–60 procent av de rapporterade fallen. Isoleringsfrekvensen kan variera mycket mellan olika laboratorier och den är oftast högre för prov från personer som smittats i Sverige. Helgenomsekvenseringen ger information om serotyp, sekvenstyp, shigatoxinsubtyp och andra relevanta resistens- och virulensmarkörer. En klusteranalys utförs för varje prov som inkommer för att utröna om isolat kan ha ett gemensamt ursprung eller ej som ett redskap för utbrottsdetektion.

Sedan 2016 har kvartalsrapporter sammanställts över typningsresultaten. I årets sista kvartalsrapport sammanställs typningsdatan för hela detta år. Äldre rapporter som inte går att finna nedan kan erhållas genom att kontakta myndigheten.

För äldre kvartalsrapporter än de som listas nedan hänvisas till Kundtjänst Mikrobiologen:

kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se

Delrapporter

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2022 – halvårsrapport

  Detta är en rapport som publiceras 2 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – en sammanfattning av året och kvartal 4

  Detta är en rapport som publicerats 4 gånger per år till och med 2021 med fokus på den epidemiologiska typning av enterohemorragisk E. coli (ehec) som utförs på Folkhälsomyndigheten. Rapport fyra innehåller en sammanfattning av året. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet. Från och med 2022 kommer denna rapport två gånger per år.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – Kvartal 3

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – Kvartal 2

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – Kvartal 1

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – en sammanfattning av året och kvartal 4

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Rapport fyra innehåller en sammanfattning av året och därmed läggs typningen för kvartal 4 sist i dokumentet. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 3

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 2

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 1

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma pga. viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

 • Mikrobiell övervakning av ehec 2019 – en sammanfattning av året och kvartal 4

  Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Rapport fyra innehåller en sammanfattning av året och därmed läggs typningen för kvartal 4 sist på sidan. Justering av data kan förekomma pga. viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.