Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/03/1,080/00/00/00/01/0,360/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/04/6,981/1,740/01/1,741/1,740/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,364/1,443/1,081/0,360/00/00/0
Halland0/00/00/00/01/0,331/0,334/1,336/2,001/0,330/00/01/0,33
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,780/02/1,570/00/0
Jönköping0/00/01/0,292/0,590/02/0,591/0,295/1,484/1,180/00/01/0,29
Kalmar1/0,420/00/00/00/00/00/00/01/0,421/0,420/01/0,42
Kronoberg1/0,540/03/1,630/00/00/00/01/0,540/00/01/0,540/0
Norrbotten0/00/00/00/00/02/0,800/01/0,400/01/0,400/00/0
Skåne5/0,401/0,082/0,160/05/0,402/0,161/0,087/0,565/0,400/00/00/0
Stockholm1/0,040/02/0,092/0,090/03/0,145/0,243/0,141/0,041/0,044/0,193/0,14
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/01/0,291/0,290/00/02/0,590/0
Värmland0/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/03/1,151/0,381/0,380/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/00/01/0,39
Västra Götaland0/01/0,062/0,123/0,181/0,060/07/0,449/0,562/0,1214/0,884/0,251/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/04/1,421/0,350/00/00/00/0
Östergötland0/01/0,231/0,230/00/04/0,932/0,462/0,460/01/0,230/00/0
Totalt8/0,083/0,0311/0,119/0,0910/0,1016/0,1736/0,3844/0,4616/0,1722/0,2312/0,128/0,08