Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/01/0,650/00/03/1,961/0,651/0,651/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/07/2,5211/3,960/00/00/01/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,351/0,350/01/0,353/1,076/2,155/1,793/1,071/0,351/0,350/01/0,35
Halland4/1,303/0,974/1,303/0,9711/3,582/0,654/1,3013/4,236/1,954/1,309/2,932/0,65
Jämtland2/1,580/00/00/00/01/0,790/00/00/00/00/00/0
Jönköping3/0,873/0,870/02/0,583/0,877/2,057/2,052/0,585/1,462/0,581/0,293/0,87
Kalmar4/1,710/00/02/0,850/02/0,854/1,714/1,712/0,8510/4,276/2,561/0,42
Kronoberg0/00/01/0,532/1,060/00/02/1,062/1,060/01/0,531/0,530/0
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,072/0,152/0,153/0,235/0,397/0,5410/0,7815/1,178/0,627/0,542/0,150/0
Stockholm2/0,092/0,093/0,131/0,042/0,094/0,1812/0,559/0,415/0,233/0,132/0,092/0,09
Södermanland0/00/01/0,361/0,360/00/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Uppsala0/01/0,280/01/0,281/0,281/0,280/02/0,570/00/01/0,283/0,86
Värmland0/00/00/00/00/00/02/0,732/0,731/0,360/00/00/0
Västerbotten3/1,144/1,532/0,760/02/0,762/0,761/0,380/01/0,386/2,291/0,380/0
Västernorrland0/01/0,411/0,410/01/0,410/02/0,822/0,821/0,410/00/00/0
Västmanland2/0,770/00/00/02/0,770/00/01/0,382/0,770/00/00/0
Västra Götaland17/1,0510/0,618/0,493/0,187/0,4317/1,0522/1,3631/1,9121/1,3010/0,619/0,555/0,30
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/02/0,451/0,221/0,220/04/0,918/1,823/0,685/1,141/0,220/0
Totalt39/0,4027/0,2724/0,2422/0,2238/0,3956/0,5889/0,9296/0,9957/0,5951/0,5234/0,3517/0,17