Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

 • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
 • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
 • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:80,0%84,0%74,0%73,0%71,0%68,0%69,0%71,0%68,0%73,0%68,0%67,0%63,0%67,0%61,0%54,0%64,0%60,0%63,0%57,0%53,0%58,0%48,0%49,0%48,0%
Andel smittade utomlands:12,0%13,0%24,0%25,0%28,0%30,0%30,0%28,0%27,0%27,0%30,0%32,0%36,0%31,0%31,0%34,0%31,0%37,0%35,0%39,0%41,0%37,0%38,0%41,0%48,0%
Andel som saknar uppgift:8,0%3,0%2,0%2,0%1,0%2,0%1,0%1,0%5,0%0,0%2,0%1,0%1,0%2,0%8,0%12,0%5,0%3,0%2,0%4,0%6,0%5,0%14,0%10,0%4,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 244 rapporterade fall.

 • 118 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 117 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 14
 2. Filippinerna - 9
 3. Storbritannien - 6
 4. Indonesien - 6
 5. Tyskland - 6
 6. Kuba - 6
 7. Rumänien - 5
 8. Kina - 5
 9. Danmark - 4
 10. Turkiet - 4
 11. USA - 4
 12. Ungern - 3
 13. Chile - 3
 14. Spanien - 3
 15. Lettland - 3

År 1998

Totalt 343 rapporterade fall.

 • 168 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 140 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 33
 2. Filippinerna - 12
 3. USA - 8
 4. Danmark - 7
 5. Grekland - 7
 6. Gambia - 6
 7. Storbritannien - 5
 8. Spanien - 5
 9. Kina - 4
 10. Kuba - 4
 11. Polen - 3
 12. Indonesien - 3
 13. Tyskland - 3
 14. Italien - 3
 15. Kap Verde - 2

År 1999

Totalt 426 rapporterade fall.

 • 206 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 162 (38,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 58 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 63
 2. Filippinerna - 8
 3. Marocko - 8
 4. Storbritannien - 7
 5. Danmark - 7
 6. Spanien - 7
 7. Kina - 5
 8. Frankrike - 4
 9. Tyskland - 4
 10. Ryssland - 3
 11. Indonesien - 3
 12. USA - 3
 13. Grekland - 3
 14. Singapore - 2
 15. Dominikanska republiken - 2

År 2000

Totalt 590 rapporterade fall.

 • 345 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 218 (37,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 78
 2. Spanien - 16
 3. Danmark - 15
 4. Storbritannien - 9
 5. Kina - 8
 6. Gambia - 6
 7. Brasilien - 6
 8. Frankrike - 5
 9. USA - 5
 10. Polen - 4
 11. Nederländerna - 4
 12. Indonesien - 4
 13. Tyskland - 4
 14. Filippinerna - 4
 15. Ryssland - 3

År 2001

Totalt 529 rapporterade fall.

 • 282 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 216 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 31 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 87
 2. Filippinerna - 10
 3. Danmark - 9
 4. Spanien - 9
 5. Tyskland - 6
 6. Brasilien - 6
 7. Turkiet - 6
 8. Kina - 5
 9. Storbritannien - 4
 10. Norge - 4
 11. Grekland - 4
 12. USA - 4
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 3
 14. Nederländerna - 3
 15. Finland - 3

År 2002

Totalt 505 rapporterade fall.

 • 286 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 196 (39,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 23 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 80
 2. Filippinerna - 11
 3. Storbritannien - 10
 4. Spanien - 9
 5. Danmark - 7
 6. Indonesien - 7
 7. Frankrike - 5
 8. Turkiet - 5
 9. Grekland - 5
 10. Finland - 5
 11. Nederländerna - 3
 12. Syrien - 3
 13. Kuba - 3
 14. Georgien - 2
 15. Dominikanska republiken - 2

År 2003

Totalt 596 rapporterade fall.

 • 377 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 208 (35,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 83
 2. Spanien - 13
 3. Storbritannien - 11
 4. Danmark - 10
 5. Filippinerna - 10
 6. Tyskland - 7
 7. USA - 6
 8. Kina - 5
 9. Norge - 4
 10. Frankrike - 4
 11. Turkiet - 4
 12. Kuba - 4
 13. Polen - 3
 14. Grekland - 3
 15. Ryssland - 3

År 2004

Totalt 571 rapporterade fall.

 • 340 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 209 (37,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 74
 2. Danmark - 22
 3. Spanien - 22
 4. Filippinerna - 12
 5. Tyskland - 10
 6. Turkiet - 6
 7. Norge - 6
 8. Storbritannien - 4
 9. Kina - 4
 10. Grekland - 4
 11. Indonesien - 3
 12. Brasilien - 3
 13. Litauen - 2
 14. Singapore - 2
 15. Rumänien - 2

År 2005

Totalt 691 rapporterade fall.

 • 441 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 213 (31,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 37 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 74
 2. Spanien - 16
 3. Filippinerna - 12
 4. Danmark - 11
 5. Tyskland - 8
 6. Storbritannien - 6
 7. - 5
 8. Marocko - 5
 9. Turkiet - 5
 10. Kina - 4
 11. Norge - 4
 12. Brasilien - 4
 13. Grekland - 4
 14. Tunisien - 4
 15. Indonesien - 4

År 2006

Totalt 674 rapporterade fall.

 • 366 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 227 (34,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 81 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 101
 2. - 67
 3. Spanien - 14
 4. Filippinerna - 14
 5. Danmark - 10
 6. Storbritannien - 7
 7. Frankrike - 7
 8. Indonesien - 6
 9. Turkiet - 5
 10. Tyskland - 5
 11. Nederländerna - 4
 12. USA - 4
 13. Ryssland - 3
 14. Kina - 3
 15. Gambia - 3

År 2007

Totalt 641 rapporterade fall.

 • 394 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 199 (31,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 48 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 93
 2. - 31
 3. Filippinerna - 11
 4. Spanien - 9
 5. Tyskland - 8
 6. Danmark - 7
 7. Marocko - 7
 8. Storbritannien - 6
 9. Nederländerna - 4
 10. Belgien - 4
 11. Brasilien - 4
 12. Turkiet - 3
 13. Indonesien - 3
 14. Kroatien - 2
 15. Kina - 2

År 2008

Totalt 721 rapporterade fall.

 • 484 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 221 (31,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 83
 2. Spanien - 16
 3. Filippinerna - 15
 4. Tyskland - 9
 5. - 8
 6. Danmark - 6
 7. Kina - 5
 8. Norge - 5
 9. Brasilien - 5
 10. Marocko - 5
 11. Storbritannien - 4
 12. Polen - 4
 13. Indonesien - 4
 14. Grekland - 3
 15. Vietnam - 3

År 2009

Totalt 611 rapporterade fall.

 • 385 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 217 (36,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 82
 2. Spanien - 16
 3. Tyskland - 14
 4. Filippinerna - 14
 5. Danmark - 11
 6. Storbritannien - 8
 7. Kina - 8
 8. USA - 8
 9. Marocko - 7
 10. Ryssland - 5
 11. Turkiet - 3
 12. Indonesien - 3
 13. Lettland - 3
 14. Brasilien - 3
 15. - 2

År 2010

Totalt 842 rapporterade fall.

 • 567 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 267 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 76
 2. Filippinerna - 22
 3. Danmark - 21
 4. Spanien - 19
 5. Tyskland - 14
 6. Storbritannien - 12
 7. Marocko - 11
 8. USA - 8
 9. - 7
 10. Frankrike - 6
 11. Kina - 5
 12. Tanzania - 4
 13. Grekland - 4
 14. Turkiet - 4
 15. Norge - 3

År 2011

Totalt 949 rapporterade fall.

 • 650 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 283 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 73
 2. Spanien - 30
 3. Filippinerna - 22
 4. Tyskland - 17
 5. Grekland - 17
 6. Danmark - 12
 7. Storbritannien - 9
 8. USA - 7
 9. Frankrike - 6
 10. Turkiet - 6
 11. Lettland - 5
 12. - 4
 13. Irak - 4
 14. Nederländerna - 4
 15. Egypten - 3

År 2012

Totalt 1097 rapporterade fall.

 • 796 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 291 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 84
 2. Spanien - 22
 3. Filippinerna - 19
 4. Storbritannien - 17
 5. Tyskland - 16
 6. Danmark - 12
 7. Frankrike - 8
 8. USA - 8
 9. Marocko - 7
 10. Turkiet - 7
 11. Norge - 6
 12. - 5
 13. Grekland - 5
 14. Rumänien - 5
 15. Kina - 4

År 2013

Totalt 1113 rapporterade fall.

 • 752 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 300 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 61 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 72
 2. - 53
 3. Tyskland - 32
 4. Danmark - 20
 5. Spanien - 19
 6. Filippinerna - 14
 7. Storbritannien - 12
 8. USA - 9
 9. Norge - 6
 10. Marocko - 6
 11. Polen - 5
 12. Frankrike - 5
 13. Gambia - 5
 14. Indonesien - 5
 15. Asien - 4

År 2014

Totalt 1336 rapporterade fall.

 • 947 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 372 (28,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 74
 2. Spanien - 41
 3. Tyskland - 31
 4. Danmark - 31
 5. Storbritannien - 25
 6. USA - 15
 7. Filippinerna - 15
 8. Grekland - 9
 9. - 8
 10. Frankrike - 8
 11. Italien - 8
 12. Gambia - 7
 13. Turkiet - 6
 14. Kina - 5
 15. Norge - 5

År 2015

Totalt 1676 rapporterade fall.

 • 1157 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 501 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 79
 2. Thailand - 72
 3. Tyskland - 45
 4. Danmark - 28
 5. USA - 25
 6. Storbritannien - 22
 7. Filippinerna - 21
 8. Turkiet - 20
 9. Polen - 12
 10. Marocko - 10
 11. Italien - 10
 12. Grekland - 9
 13. Frankrike - 8
 14. Gambia - 8
 15. - 7

År 2016

Totalt 1777 rapporterade fall.

 • 1214 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 535 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 80
 2. Tyskland - 51
 3. Spanien - 51
 4. Danmark - 39
 5. Turkiet - 28
 6. Filippinerna - 22
 7. Storbritannien - 20
 8. USA - 17
 9. Frankrike - 13
 10. Grekland - 12
 11. Tjeckien - 10
 12. Polen - 10
 13. Marocko - 10
 14. Gambia - 9
 15. Brasilien - 8

År 2017

Totalt 2531 rapporterade fall.

 • 1788 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 699 (28,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 44 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 88
 2. Spanien - 88
 3. Tyskland - 83
 4. Danmark - 54
 5. Storbritannien - 33
 6. USA - 30
 7. Grekland - 18
 8. Turkiet - 18
 9. Filippinerna - 16
 10. Frankrike - 15
 11. - 12
 12. Marocko - 12
 13. Indonesien - 12
 14. Nederländerna - 11
 15. Belgien - 11

År 2018

Totalt 2712 rapporterade fall.

 • 1984 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 677 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 51 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 80
 2. Thailand - 74
 3. Tyskland - 71
 4. Danmark - 46
 5. Europa - 36
 6. USA - 36
 7. Storbritannien - 27
 8. Filippinerna - 20
 9. Frankrike - 19
 10. Nederländerna - 16
 11. Norge - 13
 12. Grekland - 13
 13. Marocko - 13
 14. Turkiet - 12
 15. Belgien - 11

År 2019

Totalt 3244 rapporterade fall.

 • 2411 (74,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 774 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 59 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 116
 2. Tyskland - 84
 3. Danmark - 64
 4. Thailand - 54
 5. Storbritannien - 40
 6. USA - 28
 7. Frankrike - 24
 8. Nederländerna - 21
 9. Marocko - 20
 10. Europa - 20
 11. Turkiet - 16
 12. Filippinerna - 15
 13. Belgien - 12
 14. Grekland - 12
 15. - 11

År 2020

Totalt 2689 rapporterade fall.

 • 2258 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 346 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 85 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 51
 2. - 41
 3. Danmark - 40
 4. Thailand - 33
 5. Tyskland - 32
 6. Storbritannien - 24
 7. Frankrike - 16
 8. Turkiet - 15
 9. USA - 14
 10. Nederländerna - 10
 11. Portugal - 5
 12. Brasilien - 5
 13. Polen - 4
 14. Förenade arabemiraten - 4
 15. Belgien - 4

År 2021

Totalt 2222 rapporterade fall.

 • 1783 (80,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 271 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 168 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 189
 2. Spanien - 78
 3. Tyskland - 30
 4. Danmark - 26
 5. Grekland - 14
 6. Turkiet - 14
 7. Frankrike - 11
 8. Storbritannien - 7
 9. Marocko - 7
 10. USA - 7
 11. Ryssland - 6
 12. Gambia - 6
 13. Etiopien - 5
 14. Italien - 5
 15. Polen - 4