Sjukdomsinformation om gonorré

Lyssna

Diagnostiserade fall av gonorré i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Diagnosen är betydligt vanligare bland män då smittspridning bland män som har sex med män dominerar.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar gonorré och hur sprids det?

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Ögon kan infekteras via kontaktsmitta. Inkubationstiden är kort – från något dygn till någon vecka.

Genomgången infektion ger inte immunitet.

Symtom och komplikationer

Infektionen behöver inte ge några symtom men man kan ändå sprida sjukdomen vidare.

Gonorré kan yttra sig som en inflammation i och ge upphov till flytningar från urinröret samt hos kvinnor från slida och livmoderhals. Svalginfektion kan likna vanlig halsinfektion. I ändtarm ger smitta lokal inflammation. Ögoninfektion kan ge ett ljuskänsligt rött varande öga. Kvinnor kan drabbas av äggledarinflammation och män kan få inflammation i bitestiklarna; båda tillstånden kan orsaka sterilitet. Någon gång kan bakterien spridas ut i blodet och orsaka blodförgiftning och ledinfektion.

Om en gravid kvinna har gonorré kan smittan föras vidare till barnet vid förlossningen och då kan barnet drabbas av antingen ögoninfektion eller lunginflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnosen sker genom molekylärbiologiska metoder och bakterieodling. Prov tas från sekret från urinröret, livmoderhalsen, ändtarmen, svalg eller öga.

Gonorré behandlas med antibiotika. På grund av antibiotikaresistens krävs behandling med både tabletter och injektioner. Sker behandlingen tidigt efter smittillfället är risken för följdsjukdomar mycket liten. Kontrollprov ska tas efter avslutad behandling. En gonorréinfektion i svalget kan vara mer svårbehandlad.

Förebyggande åtgärder

Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och även mot andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Gonorré klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Påvisade fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills antibiotikakuren är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns. Alla fall av misstänkt gonorré bör behandlas av en specialistläkare, dels eftersom infektionen fortfarande är förhållandevis ovanlig, dels för att bakterien ofta har nedsatt känslighet för olika slags antibiotika.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer