Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/00/00/01/0,630/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,640/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,351/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland 1/0,290/01/0,292/0,590/01/0,291/0,290/02/0,590/01/0,290/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,761/0,760/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/01/0,270/01/0,271/0,272/0,540/01/0,27
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,40
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,49
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/00/00/01/0,400/01/0,400/0
Skåne 5/0,363/0,210/03/0,216/0,435/0,364/0,2917/1,2114/1,006/0,438/0,576/0,43
Stockholm 5/0,2111/0,467/0,2912/0,509/0,3714/0,5812/0,5016/0,6625/1,0422/0,9127/1,1219/0,79
Södermanland 0/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/01/0,331/0,33
Uppsala 0/01/0,250/01/0,250/00/00/01/0,251/0,251/0,250/00/0
Värmland 0/00/00/00/02/0,710/02/0,710/01/0,350/01/0,350/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Västernorrland 0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 1/0,361/0,360/00/00/00/01/0,361/0,360/02/0,720/01/0,36
Västra Götaland 4/0,233/0,170/01/0,060/03/0,176/0,349/0,526/0,348/0,467/0,404/0,23
Örebro 0/01/0,330/00/01/0,330/00/00/00/01/0,331/0,331/0,33
Östergötland 2/0,431/0,210/00/01/0,211/0,210/00/01/0,212/0,430/02/0,43
Totalt20/0,1922/0,2110/0,1020/0,1919/0,1826/0,2528/0,2747/0,4555/0,5345/0,4348/0,4639/0,37