Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,310/00/0
Dalarna 0/01/0,360/00/00/02/0,723/1,081/0,360/00/02/0,720/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,740/01/1,740/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/02/0,722/0,720/00/00/00/00/00/0
Halland 1/0,330/00/03/1,001/0,330/00/02/0,660/01/0,330/01/0,33
Jämtland 0/01/0,790/00/00/00/00/01/0,790/01/0,791/0,790/0
Jönköping 1/0,300/00/01/0,300/00/00/03/0,891/0,302/0,591/0,300/0
Kalmar 2/0,861/0,434/1,720/01/0,434/1,720/00/02/0,861/0,430/01/0,43
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/02/0,810/01/0,400/00/00/00/01/0,401/0,401/0,400/0
Skåne 3/0,242/0,162/0,167/0,567/0,561/0,085/0,407/0,560/014/1,125/0,402/0,16
Stockholm 29/1,3924/1,1533/1,5820/0,9639/1,8722/1,0536/1,7261/2,9250/2,3927/1,2936/1,7231/1,48
Södermanland 0/01/0,370/01/0,370/00/00/01/0,373/1,100/02/0,730/0
Uppsala 2/0,591/0,303/0,890/00/00/01/0,302/0,592/0,596/1,773/0,890/0
Värmland 0/01/0,370/00/01/0,371/0,372/0,730/02/0,731/0,372/0,730/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,770/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 1/0,390/00/00/00/02/0,792/0,790/00/00/00/00/0
Västra Götaland 7/0,442/0,131/0,064/0,255/0,313/0,194/0,258/0,508/0,509/0,579/0,574/0,25
Örebro 0/04/1,421/0,360/00/00/02/0,710/03/1,070/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,230/00/01/0,231/0,232/0,460/02/0,46
Totalt46/0,4940/0,4244/0,4637/0,3957/0,6037/0,3956/0,5987/0,9274/0,7869/0,7362/0,6541/0,43