Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,662/1,31
Dalarna 2/0,720/02/0,720/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Halland 0/00/05/1,644/1,322/0,660/02/0,662/0,661/0,330/00/01/0,33
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar 0/01/0,431/0,430/01/0,430/01/0,430/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03/1,61
Norrbotten 0/01/0,400/00/01/0,400/00/02/0,801/0,400/00/01/0,40
Skåne 3/0,243/0,247/0,558/0,635/0,406/0,483/0,242/0,1610/0,7910/0,7913/1,0316/1,27
Stockholm 65/3,0660/2,8234/1,6041/1,9345/2,1234/1,6028/1,3238/1,7935/1,6537/1,7451/2,4035/1,65
Södermanland 2/0,732/0,730/05/1,822/0,734/1,467/2,551/0,363/1,097/2,554/1,464/1,46
Uppsala 1/0,291/0,291/0,291/0,290/00/01/0,293/0,881/0,291/0,292/0,584/1,17
Värmland 0/00/02/0,731/0,371/0,370/00/00/01/0,371/0,370/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,410/01/0,411/0,410/00/00/00/0
Västmanland 1/0,392/0,780/00/03/1,171/0,392/0,780/00/00/00/00/0
Västra Götaland 6/0,373/0,199/0,565/0,315/0,318/0,506/0,374/0,254/0,259/0,563/0,197/0,44
Örebro 2/0,711/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,230/00/00/00/02/0,461/0,237/1,612/0,461/0,230/02/0,46
Totalt84/0,8874/0,7763/0,6665/0,6867/0,7055/0,5853/0,5560/0,6358/0,6166/0,6974/0,7777/0,81