Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,650/00/00/00/00/02/1,310/00/0
Dalarna 1/0,361/0,361/0,361/0,361/0,362/0,723/1,081/0,360/01/0,362/0,722/0,72
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,741/1,740/01/1,740/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/02/0,722/0,720/00/00/00/00/00/0
Halland 2/0,662/0,660/03/1,001/0,330/01/0,333/1,001/0,332/0,661/0,331/0,33
Jämtland 0/01/0,790/00/00/00/00/02/1,580/01/0,791/0,790/0
Jönköping 1/0,301/0,300/02/0,591/0,300/01/0,303/0,892/0,592/0,591/0,301/0,30
Kalmar 4/1,721/0,436/2,571/0,431/0,435/2,151/0,430/02/0,861/0,430/01/0,43
Kronoberg 0/00/00/01/0,541/0,540/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 1/0,402/0,811/0,401/0,400/00/01/0,401/0,401/0,401/0,401/0,400/0
Skåne 5/0,402/0,164/0,3210/0,8010/0,805/0,408/0,649/0,721/0,0820/1,606/0,485/0,40
Stockholm 40/1,9237/1,7746/2,2030/1,4455/2,6335/1,6846/2,2086/4,1261/2,9240/1,9246/2,2045/2,16
Södermanland 3/1,101/0,370/02/0,730/01/0,371/0,372/0,733/1,101/0,373/1,100/0
Uppsala 3/0,891/0,303/0,892/0,590/01/0,301/0,302/0,592/0,597/2,074/1,181/0,30
Värmland 0/01/0,370/00/02/0,731/0,372/0,730/02/0,731/0,372/0,730/0
Västerbotten 0/00/00/01/0,390/00/01/0,390/00/03/1,161/0,390/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,830/00/00/01/0,41
Västmanland 2/0,790/00/00/00/02/0,793/1,181/0,390/00/00/01/0,39
Västra Götaland 8/0,503/0,195/0,319/0,576/0,387/0,448/0,509/0,579/0,5711/0,6912/0,7512/0,75
Örebro 0/06/2,131/0,360/00/01/0,363/1,070/05/1,780/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/03/0,701/0,230/02/0,461/0,232/0,460/02/0,46
Totalt70/0,7459/0,6267/0,7164/0,6883/0,8864/0,6881/0,85123/1,3091/0,9695/1,0080/0,8472/0,76