Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/02/1,284/2,560/01/0,640/0
Dalarna 2/0,710/01/0,360/00/02/0,710/00/01/0,360/01/0,360/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/00/02/0,711/0,350/00/00/00/0
Halland 4/1,275/1,591/0,322/0,644/1,270/00/00/00/01/0,320/02/0,64
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/0
Jönköping 1/0,292/0,570/00/00/00/03/0,861/0,291/0,291/0,291/0,291/0,29
Kalmar 0/00/00/00/01/0,420/00/01/0,420/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/02/1,050/01/0,521/0,521/0,520/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/02/0,800/00/00/00/01/0,402/0,80
Skåne 9/0,693/0,234/0,3114/1,079/0,6911/0,8414/1,078/0,617/0,549/0,6912/0,9212/0,92
Stockholm 39/1,7535/1,5763/2,8240/1,7953/2,3855/2,4676/3,4170/3,1477/3,4561/2,7360/2,6959/2,64
Södermanland 1/0,350/00/02/0,701/0,352/0,702/0,702/0,700/00/02/0,703/1,06
Uppsala 2/0,562/0,560/01/0,281/0,286/1,691/0,284/1,134/1,132/0,562/0,562/0,56
Värmland 0/00/01/0,360/01/0,361/0,363/1,091/0,362/0,720/00/00/0
Västerbotten 0/02/0,763/1,141/0,380/00/01/0,381/0,384/1,522/0,760/01/0,38
Västernorrland 1/0,412/0,821/0,418/3,281/0,410/01/0,410/03/1,231/0,410/01/0,41
Västmanland 0/04/1,511/0,383/1,142/0,760/01/0,383/1,144/1,510/01/0,382/0,76
Västra Götaland 7/0,4211/0,6718/1,0912/0,736/0,3610/0,6112/0,736/0,3620/1,2114/0,857/0,4211/0,67
Örebro 4/1,375/1,723/1,031/0,342/0,696/2,065/1,723/1,031/0,341/0,343/1,031/0,34
Östergötland 0/00/03/0,674/0,902/0,453/0,671/0,221/0,220/00/03/0,673/0,67
Totalt70/0,7172/0,7399/1,0091/0,9283/0,8499/1,00123/1,25105/1,07129/1,3192/0,9394/0,95100/1,02