Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,631/0,630/01/0,630/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 3/1,055/1,761/0,351/0,353/1,050/00/03/1,055/1,764/1,411/0,351/0,35
Gotland 0/01/1,720/00/00/01/1,720/01/1,720/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,352/0,702/0,700/02/0,701/0,350/03/1,052/0,701/0,352/0,70
Halland 4/1,250/04/1,251/0,313/0,942/0,623/0,941/0,311/0,311/0,312/0,624/1,25
Jämtland 0/00/00/01/0,780/00/00/01/0,780/00/00/00/0
Jönköping 1/0,284/1,131/0,281/0,281/0,280/03/0,851/0,283/0,854/1,130/02/0,57
Kalmar 1/0,410/01/0,410/01/0,410/00/00/00/03/1,243/1,241/0,41
Kronoberg 0/00/01/0,510/00/00/00/00/01/0,512/1,030/01/0,51
Norrbotten 1/0,402/0,802/0,803/1,201/0,401/0,400/00/01/0,401/0,404/1,601/0,40
Skåne 24/1,8114/1,0619/1,4319/1,4314/1,0613/0,9810/0,7538/2,8728/2,1124/1,8121/1,5923/1,74
Stockholm 79/3,4865/2,8663/2,7876/3,3566/2,9176/3,3564/2,8289/3,9282/3,6183/3,6662/2,7377/3,39
Södermanland 3/1,041/0,351/0,350/03/1,041/0,350/01/0,351/0,351/0,352/0,691/0,35
Uppsala 2/0,557/1,947/1,941/0,285/1,382/0,552/0,554/1,118/2,219/2,499/2,495/1,38
Värmland 1/0,362/0,721/0,362/0,722/0,724/1,431/0,362/0,727/2,514/1,435/1,794/1,43
Västerbotten 1/0,385/1,880/03/1,132/0,750/01/0,383/1,137/2,633/1,134/1,504/1,50
Västernorrland 0/03/1,222/0,812/0,811/0,410/00/03/1,220/02/0,811/0,411/0,41
Västmanland 2/0,750/01/0,373/1,127/2,622/0,752/0,753/1,123/1,120/05/1,874/1,49
Västra Götaland 22/1,3216/0,9616/0,9616/0,9628/1,679/0,5423/1,3829/1,7324/1,4424/1,4434/2,0322/1,32
Örebro 1/0,341/0,341/0,346/2,031/0,340/01/0,340/02/0,682/0,685/1,702/0,68
Östergötland 4/0,882/0,442/0,443/0,661/0,223/0,662/0,444/0,886/1,333/0,664/0,887/1,55
Totalt149/1,49130/1,30126/1,26140/1,40140/1,40116/1,16113/1,13184/1,84182/1,82172/1,72163/1,63162/1,62