Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,630/02/1,250/00/00/0
Dalarna 2/0,700/02/0,701/0,352/0,700/01/0,351/0,351/0,350/02/0,701/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,710/00/00/01/1,710/0
Gävleborg 1/0,351/0,350/03/1,052/0,701/0,350/04/1,401/0,353/1,051/0,350/0
Halland 0/00/00/00/05/1,544/1,230/01/0,315/1,545/1,543/0,921/0,31
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,77
Jönköping 2/0,560/03/0,840/00/02/0,561/0,281/0,281/0,280/01/0,280/0
Kalmar 0/00/00/05/2,053/1,231/0,411/0,412/0,824/1,640/00/02/0,82
Kronoberg 0/00/01/0,510/01/0,512/1,010/01/0,512/1,011/0,510/01/0,51
Norrbotten 1/0,400/01/0,400/00/02/0,800/00/01/0,400/00/00/0
Skåne 10/0,7422/1,6410/0,747/0,525/0,378/0,594/0,3017/1,2627/2,0129/2,1631/2,3111/0,82
Stockholm 87/3,7779/3,4268/2,9555/2,3891/3,94106/4,5970/3,03122/5,29105/4,5594/4,0788/3,81108/4,68
Södermanland 1/0,341/0,341/0,340/02/0,696/2,061/0,341/0,340/01/0,342/0,690/0
Uppsala 3/0,814/1,087/1,901/0,272/0,545/1,363/0,812/0,545/1,364/1,086/1,6310/2,71
Värmland 0/02/0,712/0,712/0,710/00/00/01/0,362/0,711/0,360/04/1,43
Västerbotten 4/1,490/00/01/0,373/1,122/0,743/1,120/03/1,122/0,741/0,370/0
Västernorrland 0/01/0,410/00/00/01/0,410/00/02/0,814/1,633/1,221/0,41
Västmanland 2/0,741/0,370/02/0,741/0,374/1,480/01/0,370/02/0,744/1,483/1,11
Västra Götaland 22/1,3014/0,8321/1,2410/0,5914/0,8321/1,2417/1,0133/1,9516/0,9533/1,9527/1,609/0,53
Örebro 0/00/03/1,001/0,331/0,333/1,004/1,344/1,341/0,333/1,002/0,670/0
Östergötland 1/0,223/0,667/1,5311/2,404/0,872/0,446/1,312/0,441/0,222/0,440/00/0
Totalt136/1,34128/1,26126/1,2599/0,98136/1,34170/1,68113/1,12193/1,91179/1,77184/1,82172/1,70152/1,50