Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/01/0,630/00/02/1,252/1,250/00/0
Dalarna 3/1,042/0,690/00/01/0,350/01/0,351/0,354/1,390/01/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/02/3,353/5,031/1,681/1,681/1,680/00/01/1,68
Gävleborg 1/0,351/0,355/1,744/1,392/0,701/0,351/0,352/0,707/2,442/0,701/0,354/1,39
Halland 0/00/00/02/0,602/0,603/0,9011/3,295/1,502/0,601/0,300/05/1,50
Jämtland 3/2,291/0,761/0,761/0,760/01/0,760/03/2,292/1,531/0,760/00/0
Jönköping 2/0,553/0,831/0,281/0,282/0,550/01/0,282/0,554/1,102/0,551/0,282/0,55
Kalmar 0/04/1,631/0,410/02/0,811/0,410/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,501/0,500/00/00/02/0,992/0,990/00/04/1,993/1,49
Norrbotten 4/1,601/0,400/03/1,202/0,805/2,002/0,804/1,601/0,401/0,401/0,401/0,40
Skåne 23/1,6713/0,9414/1,0214/1,0231/2,2518/1,3129/2,1030/2,1826/1,8918/1,319/0,6515/1,09
Stockholm 107/4,50103/4,3398/4,1295/4,00105/4,42109/4,59126/5,30134/5,64191/8,04174/7,3292/3,8791/3,83
Södermanland 7/2,352/0,671/0,345/1,687/2,353/1,010/016/5,382/0,675/1,686/2,025/1,68
Uppsala 9/2,353/0,786/1,562/0,522/0,524/1,043/0,784/1,0414/3,658/2,085/1,3011/2,87
Värmland 3/1,060/02/0,710/00/00/06/2,121/0,351/0,350/00/02/0,71
Västerbotten 0/00/00/04/1,473/1,101/0,371/0,373/1,105/1,842/0,744/1,471/0,37
Västernorrland 2/0,821/0,413/1,221/0,410/00/06/2,455/2,040/05/2,042/0,824/1,63
Västmanland 2/0,730/01/0,361/0,363/1,092/0,732/0,734/1,451/0,366/2,183/1,090/0
Västra Götaland 31/1,8023/1,3313/0,7523/1,3326/1,5126/1,5133/1,9128/1,6228/1,6216/0,9331/1,8014/0,81
Örebro 2/0,661/0,330/03/0,982/0,660/03/0,984/1,310/01/0,332/0,660/0
Östergötland 0/02/0,435/1,072/0,439/1,938/1,722/0,434/0,864/0,863/0,641/0,212/0,43
Totalt199/1,93161/1,56152/1,47162/1,57201/1,95186/1,80230/2,23253/2,45295/2,86247/2,39163/1,58162/1,57