Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:89,0%95,0%99,0%96,0%97,0%94,0%88,0%97,0%95,0%95,0%98,0%98,0%99,0%99,0%97,0%96,0%92,0%89,0%88,0%94,0%89,0%92,0%89,0%84,0%43,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%0,0%0,0%2,0%4,0%0,0%1,0%0,0%1,0%0,0%1,0%1,0%1,0%2,0%4,0%0,0%1,0%1,0%1,0%4,0%1,0%0,0%1,0%7,0%
Andel som saknar uppgift:11,0%5,0%1,0%4,0%1,0%2,0%12,0%2,0%5,0%4,0%2,0%1,0%0,0%0,0%1,0%0,0%8,0%10,0%11,0%5,0%7,0%7,0%11,0%15,0%50,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 14 rapporterade fall.

 • 6 (43,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (50,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7
 2. Finland - 1

År 1998

Totalt 121 rapporterade fall.

 • 102 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 14
 2. Spanien - 1

År 1999

Totalt 83 rapporterade fall.

 • 74 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 9

År 2000

Totalt 464 rapporterade fall.

 • 426 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 33 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 12
 2. Finland - 3
 3. Danmark - 1
 4. Vanuatu - 1

År 2001

Totalt 27 rapporterade fall.

 • 24 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Danmark - 1

År 2002

Totalt 160 rapporterade fall.

 • 150 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Finland - 2

År 2003

Totalt 698 rapporterade fall.

 • 617 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 72 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 51
 2. Finland - 8
 3. Turkiet - 1

År 2004

Totalt 233 rapporterade fall.

 • 208 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 20
 2. Finland - 2
 3. Irak - 1

År 2005

Totalt 246 rapporterade fall.

 • 227 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 16
 2. Finland - 1

År 2006

Totalt 241 rapporterade fall.

 • 232 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 4
 2. Ungern - 2
 3. Norge - 1
 4. Belgien - 1
 5. Somalia - 1

År 2007

Totalt 174 rapporterade fall.

 • 169 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Finland - 2
 3. Danmark - 1

År 2008

Totalt 382 rapporterade fall.

 • 377 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. - 2

År 2009

Totalt 243 rapporterade fall.

 • 240 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Norge - 1
 2. Kanada - 1
 3. Finland - 1

År 2010

Totalt 484 rapporterade fall.

 • 476 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5
 2. Estland - 1
 3. Spanien - 1
 4. Finland - 1

År 2011

Totalt 349 rapporterade fall.

 • 343 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5
 2. Finland - 1

År 2012

Totalt 590 rapporterade fall.

 • 563 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 21 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 21
 2. Finland - 4
 3. Norge - 1
 4. Tyskland - 1

År 2013

Totalt 114 rapporterade fall.

 • 108 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6

År 2014

Totalt 150 rapporterade fall.

 • 145 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Finland - 1
 3. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2015

Totalt 859 rapporterade fall.

 • 759 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 98 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 98
 2. Finland - 1
 3. Utland - 1

År 2016

Totalt 134 rapporterade fall.

 • 126 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. Norge - 2
 3. - 1
 4. Åland - 1

År 2017

Totalt 87 rapporterade fall.

 • 84 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Danmark - 1
 2. - 1
 3. Ukraina - 1

År 2018

Totalt 107 rapporterade fall.

 • 103 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3

År 2019

Totalt 1048 rapporterade fall.

 • 1040 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Norge - 2
 2. - 1
 3. Tyskland - 1
 4. Grekland - 1
 5. Tjeckien - 1

År 2020

Totalt 268 rapporterade fall.

 • 254 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10
 2. Turkiet - 1

År 2021

Totalt 295 rapporterade fall.

 • 262 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 32 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 36
 2. Storbritannien - 1