Harpest – sjukdomsstatistik

Lyssna

Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Annan benämning: Tularemi.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Harpest 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 713 fall av harpest motsvarande en incidens på 6,8 fall per 100 000 invånare, vilket var en påtaglig ökning jämfört med 2022 (n=276; figur 1). Medianåldern var 57 år (spridning 2–91 år). Liksom tidigare år rapporterades fler män (62 procent) med harpest och för båda könen var incidensen högst i åldersgrupperna 50–79 år (figur 2). För de fall där smittland fanns angivet (n=669) var majoriteten smittade i Sverige (99 procent). Flest fall (n=630) rapporterades i augusti till och med oktober, vilket stämmer överens med de senaste årens förekomst (figur 3).

Harpest är vanligast i norra och mellersta Sverige (figur 4) och för 2023 var incidensen högst i Västerbotten (65 fall per 100 000 invånare) följt av Gävleborg (47) och Dalarna (28).

Incidensen av harpest kan variera stort mellan olika år och 2023 var ett år med relativt många rapporterade fall (figur 1). Regional variation är likaså vanligt förekommande. Orsakerna till variationer mellan år och platser är inte kända, men sannolikt är populationer av värddjur och insektsvektorer som kan överföra smitta från värddjur till människa av stor betydelse.

Figur 1. Incidensen av harpest under åren 2005–2023.

Incidensen av harpest varierar mellan 1 och 10 per 100 000 invånare under åren 2005-2023. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av harpest per åldersgrupp och kön under 2023.

Incidensen är högst bland medelålders och äldre män. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av harpest per månad under åren 2021–2023.

Flest fall rapporterades i augusti och september varje år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av harpest per region år 2021-2023. Kartorna baseras på den region där fallen rapporterats och inte nödvändigtvis smittats.

Generellt har incidensen ökat över de tre åren. 2023 var incidensen högst i Västerbotten, Gävleborg och Dalarna. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Harpest – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 2 / 1,25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 3 / 1,04 81 / 28,20 8 / 2,77 34 / 11,79 12 / 4,17 336 / 116,68 24 / 8,36 2 / 0,70 6 / 2,11 44 / 15,66 12 / 4,30
Gotland 0 / 0 0 / 0 1 / 1,63 0 / 0 1 / 1,66 1 / 1,68 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,74 0 / 0
Gävleborg 3 / 1,05 135 / 47,26 9 / 3,13 28 / 9,73 9 / 3,13 231 / 80,38 8 / 2,79 6 / 2,10 16 / 5,62 32 / 11,35 10 / 3,57
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29 3 / 0,89 6 / 1,80 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,64 1 / 0,32
Jämtland 1 / 0,75 18 / 13,58 24 / 18,09 5 / 3,79 8 / 6,10 35 / 26,76 3 / 2,30 4 / 3,08 4 / 3,11 9 / 7,07 3 / 2,37
Jönköping 0 / 0 2 / 0,54 0 / 0 0 / 0 1 / 0,27 4 / 1,10 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0 1 / 0,29 2 / 0,58
Kalmar 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 2 / 0,81 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,42
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,53
Norrbotten 4 / 1,61 39 / 15,70 22 / 8,83 11 / 4,41 87 / 34,85 60 / 23,99 3 / 1,20 2 / 0,80 6 / 2,39 404 / 161,77 4 / 1,60
Skåne 0 / 0 2 / 0,14 3 / 0,21 1 / 0,07 0 / 0 6 / 0,44 0 / 0 2 / 0,15 1 / 0,08 5 / 0,38 0 / 0
Stockholm 1 / 0,04 52 / 2,12 21 / 0,86 53 / 2,19 19 / 0,79 64 / 2,69 17 / 0,73 13 / 0,56 18 / 0,79 36 / 1,61 18 / 0,82
Södermanland 1 / 0,33 10 / 3,31 3 / 0,99 15 / 4,97 0 / 0 4 / 1,34 1 / 0,34 4 / 1,37 2 / 0,69 9 / 3,17 3 / 1,07
Uppsala 2 / 0,49 12 / 2,97 2 / 0,50 8 / 2,03 2 / 0,51 21 / 5,47 4 / 1,06 2 / 0,54 1 / 0,28 12 / 3,39 4 / 1,15
Värmland 4 / 1,41 46 / 16,22 21 / 7,39 44 / 15,54 40 / 14,14 49 / 17,35 8 / 2,84 17 / 6,06 8 / 2,86 54 / 19,57 31 / 11,29
Västerbotten 14 / 5,02 180 / 64,58 111 / 40,17 34 / 12,38 16 / 5,86 53 / 19,50 10 / 3,70 1 / 0,37 14 / 5,27 178 / 67,58 8 / 3,05
Västernorrland 1 / 0,41 40 / 16,52 7 / 2,88 4 / 1,64 11 / 4,50 77 / 31,38 4 / 1,63 1 / 0,41 1 / 0,41 13 / 5,33 2 / 0,82
Västmanland 2 / 0,71 12 / 4,27 4 / 1,42 13 / 4,66 1 / 0,36 8 / 2,90 3 / 1,10 1 / 0,37 6 / 2,24 7 / 2,65 6 / 2,29
Västra Götaland 5 / 0,28 34 / 1,92 20 / 1,14 41 / 2,35 40 / 2,31 30 / 1,74 6 / 0,35 15 / 0,89 16 / 0,96 31 / 1,88 18 / 1,10
Örebro 3 / 0,97 47 / 15,25 19 / 6,17 41 / 13,36 15 / 4,91 57 / 18,70 15 / 4,96 15 / 5,02 33 / 11,19 21 / 7,22 26 / 9,02
Östergötland 0 / 0 2 / 0,42 0 / 0 3 / 0,64 2 / 0,43 3 / 0,64 1 / 0,22 1 / 0,22 2 / 0,44 0 / 0 0 / 0
Totalt 45 / 0,43 712 / 6,75 275 / 2,61 339 / 3,24 268 / 2,58 1048 / 10,15 107 / 1,05 87 / 0,86 134 / 1,34 859 / 8,72 150 / 1,54

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.8% 0.3% 0.2% 1.1% 1.2% 1.8% 0.0% 0.0% 1.5% 2.0% 0.8% 2.3% 0.5% 2.2% 0.8% 1.8% 1.7% 0.8% 1.2% 4.2% 2.2% 0.0% 3.7% 1.0% 0.0% 7.4% 0.0%
5 - 9 2.1% 2.5% 2.6% 1.1% 2.0% 2.8% 2.2% 1.4% 3.6% 1.3% 7.8% 4.4% 1.7% 1.8% 3.2% 3.9% 1.7% 2.0% 2.4% 3.0% 3.1% 2.5% 3.7% 4.5% 4.8% 5.7% 0.0%
10 - 14 2.6% 1.8% 2.0% 1.8% 2.3% 0.9% 1.1% 0.0% 4.4% 1.3% 3.5% 4.2% 2.0% 2.8% 2.8% 3.6% 2.2% 4.1% 5.2% 2.5% 4.8% 4.3% 3.7% 5.8% 6.0% 6.6% 7.1%
15 - 19 1.2% 0.7% 2.9% 2.9% 2.7% 1.8% 3.4% 7.4% 2.0% 1.3% 0.8% 2.0% 2.0% 2.6% 2.8% 3.4% 5.7% 2.4% 1.6% 3.4% 4.0% 1.2% 0.0% 2.3% 2.4% 3.3% 0.0%
20 - 29 3.5% 3.6% 4.7% 6.7% 7.1% 12.1% 8.0% 6.7% 7.6% 4.0% 6.1% 5.9% 5.4% 4.7% 6.1% 4.9% 4.5% 6.6% 10.1% 3.0% 4.5% 7.5% 3.7% 6.0% 6.0% 4.9% 7.1%
30 - 39 10.1% 10.1% 10.9% 11.1% 11.5% 7.4% 11.4% 11.1% 12.8% 10.6% 13.1% 7.9% 13.1% 8.4% 9.4% 12.3% 10.9% 12.4% 9.7% 14.5% 12.7% 14.3% 18.5% 14.8% 19.2% 15.7% 14.2%
40 - 49 14.3% 15.2% 15.0% 17.5% 18.1% 20.5% 17.2% 16.4% 16.7% 21.3% 9.6% 17.1% 18.9% 18.1% 18.4% 17.8% 19.5% 26.5% 16.6% 15.8% 18.3% 17.5% 14.8% 17.4% 21.6% 14.8% 35.7%
50 - 59 23.4% 19.6% 21.8% 16.0% 19.3% 22.4% 16.0% 21.6% 19.3% 20.6% 18.4% 19.8% 20.3% 16.5% 22.5% 19.1% 23.5% 21.1% 26.0% 25.7% 24.6% 18.7% 14.8% 22.6% 24.0% 22.3% 28.5%
60 - 69 20.6% 21.0% 18.2% 19.7% 18.2% 17.7% 22.9% 24.6% 18.1% 23.3% 21.9% 22.5% 21.7% 26.2% 21.3% 21.7% 18.3% 15.7% 17.8% 16.3% 16.1% 20.6% 25.9% 14.4% 12.0% 13.2% 0.0%
70 - 79 17.2% 21.0% 15.3% 18.6% 14.3% 7.4% 16.0% 10.4% 11.1% 11.3% 14.0% 11.1% 10.6% 12.3% 9.0% 9.4% 8.6% 7.8% 7.3% 9.8% 7.1% 12.5% 11.1% 9.4% 3.6% 4.9% 7.1%
80+ 3.7% 3.6% 5.8% 2.9% 2.7% 4.6% 1.1% 0.0% 2.4% 2.6% 3.5% 2.3% 3.4% 3.7% 3.2% 1.8% 2.8% 0.0% 1.6% 1.2% 2.0% 0.6% 0.0% 1.2% 0.0% 0.8% 0.0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 62.0% 60.0% 61.6% 62.6% 54.1% 60.7% 72.4% 61.1% 58.9% 63.3% 61.4% 54.9% 63.3% 63.6% 57.7% 58.1% 57.4% 58.0% 60.1% 56.2% 57.0% 59.3% 66.6% 55.6% 56.6% 61.1% 71.4%
Kvinna 37.7% 34.1% 36.5% 37.3% 45.8% 39.2% 26.4% 38.8% 41.0% 36.6% 38.5% 45.0% 36.6% 36.3% 42.2% 41.8% 42.5% 41.9% 39.8% 43.7% 42.9% 40.6% 33.3% 44.3% 43.3% 38.8% 28.5%
Okänd 0.3% 5.9% 1.9% 0.1% 0.1% 0.1% 1.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 64.0% 93.0% 94.0% 96.0% 95.0% 99.0% 96.0% 97.0% 94.0% 88.0% 97.0% 95.0% 95.0% 98.0% 98.0% 99.0% 99.0% 97.0% 96.0% 92.0% 89.0% 88.0% 94.0% 89.0% 92.0% 89.0% 84.0% 43.0%
Andel smittade utomlands: 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 4.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 4.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 4.0% 1.0% 0.0% 1.0% 7.0%
Andel som saknar uppgift: 34.0% 6.0% 5.0% 4.0% 5.0% 1.0% 4.0% 1.0% 2.0% 12.0% 2.0% 5.0% 4.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 8.0% 10.0% 11.0% 5.0% 7.0% 7.0% 11.0% 15.0% 50.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 45 rapporterade fall
 • 29 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (34.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Frankrike - 1

År 2023

Totalt 712 rapporterade fall
 • 665 (93.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 43 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Tyskland - 1
 2. Grekland - 1
 3. Europa - 1
 4. Portugal - 1

År 2022

Totalt 275 rapporterade fall
 • 258 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Norge - 1
 2. Portugal - 1

År 2021

Totalt 339 rapporterade fall
 • 325 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (4.0%) saknar uppgift om smittland

År 2020

Totalt 268 rapporterade fall
 • 254 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 1

År 2019

Totalt 1048 rapporterade fall
 • 1040 (99.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Norge - 2
 2. Tyskland - 1
 3. Grekland - 1
 4. Tjeckien - 1

År 2018

Totalt 107 rapporterade fall
 • 103 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (4.0%) saknar uppgift om smittland

År 2017

Totalt 87 rapporterade fall
 • 84 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Danmark - 1
 2. Ukraina - 1

År 2016

Totalt 134 rapporterade fall
 • 126 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 3
 2. Norge - 2
 3. Åland - 1

År 2015

Totalt 859 rapporterade fall
 • 760 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 97 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1
 2. Utland - 1

År 2014

Totalt 150 rapporterade fall
 • 145 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1
 2. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2013

Totalt 114 rapporterade fall
 • 108 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5.0%) saknar uppgift om smittland

År 2012

Totalt 590 rapporterade fall
 • 563 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 21 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 4
 2. Norge - 1
 3. Tyskland - 1

År 2011

Totalt 349 rapporterade fall
 • 343 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1

År 2010

Totalt 484 rapporterade fall
 • 476 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Estland - 1
 2. Spanien - 1
 3. Finland - 1

År 2009

Totalt 244 rapporterade fall
 • 241 (99.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Norge - 1
 2. Kanada - 1
 3. Finland - 1

År 2008

Totalt 382 rapporterade fall
 • 377 (99.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 3

År 2007

Totalt 174 rapporterade fall
 • 169 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 2
 2. Danmark - 1

År 2006

Totalt 241 rapporterade fall
 • 232 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 4
 2. Ungern - 2
 3. Norge - 1
 4. Belgien - 1
 5. Somalia - 1

År 2005

Totalt 246 rapporterade fall
 • 227 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1

År 2004

Totalt 233 rapporterade fall
 • 208 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 2
 2. Irak - 1

År 2003

Totalt 698 rapporterade fall
 • 617 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 72 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 8
 2. Turkiet - 1

År 2002

Totalt 160 rapporterade fall
 • 150 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 2

År 2001

Totalt 27 rapporterade fall
 • 24 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Danmark - 1

År 2000

Totalt 464 rapporterade fall
 • 426 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 33 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 3
 2. Danmark - 1
 3. Vanuatu - 1

År 1999

Totalt 83 rapporterade fall
 • 74 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (11.0%) saknar uppgift om smittland

År 1998

Totalt 121 rapporterade fall
 • 102 (84.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (15.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1

År 1997

Totalt 14 rapporterade fall
 • 6 (43.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (50.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1