Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/02/0,701/0,351/0,351/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,353/1,059/3,163/1,051/0,350/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,781/0,781/0,780/01/0,780/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,400/00/01/0,403/1,200/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/01/0,080/00/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/01/0,041/0,044/0,186/0,263/0,130/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,363/1,071/0,361/0,36
Västerbotten 1/0,381/0,381/0,381/0,380/00/00/02/0,755/1,880/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/02/0,753/1,122/0,750/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/04/0,244/0,243/0,183/0,181/0,06
Örebro 0/00/01/0,340/00/00/04/1,3614/4,754/1,366/2,034/1,360/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/0
Totalt1/0,012/0,022/0,021/0,011/0,011/0,0112/0,1240/0,4028/0,2821/0,2115/0,152/0,02