Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,63
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/01/0,352/0,706/2,092/0,700/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/1,660/00/00/0
Gävleborg 0/00/02/0,700/00/00/00/00/04/1,391/0,352/0,700/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,300/00/00/00/00/02/0,59
Jämtland 1/0,762/1,520/00/00/00/00/02/1,522/1,520/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/01/0,270/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/00/00/00/03/1,2026/10,4246/18,438/3,202/0,801/0,40
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 1/0,041/0,040/00/00/00/06/0,252/0,086/0,250/03/0,130/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,260/01/0,26
Värmland 1/0,350/00/01/0,350/00/03/1,069/3,1812/4,245/1,778/2,831/0,35
Västerbotten 0/00/00/01/0,370/00/00/04/1,466/2,202/0,730/01/0,37
Västernorrland 0/00/00/01/0,410/00/00/03/1,235/2,042/0,820/00/0
Västmanland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Västra Götaland 2/0,121/0,060/00/01/0,062/0,122/0,126/0,3511/0,6311/0,634/0,231/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/01/0,333/0,986/1,962/0,652/0,651/0,330/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,210/02/0,430/0
Totalt6/0,066/0,062/0,023/0,031/0,014/0,0418/0,1761/0,59103/0,9934/0,3322/0,218/0,08