Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/01/0,340/00/00/00/01/0,341/0,340/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/02/0,690/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/0
Jämtland1/0,762/1,520/00/00/00/00/02/1,520/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/01/0,270/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,390/00/00/00/03/1,1924/9,590/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/00/00/01/0,070/00/00/00/0
Stockholm1/0,041/0,040/00/00/00/04/0,160/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland1/0,350/00/01/0,350/00/03/1,068/2,830/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/05/1,840/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/03/1,220/00/00/00/0
Västmanland1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,111/0,050/00/01/0,052/0,112/0,114/0,230/00/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/01/0,323/0,986/1,960/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt6/0,056/0,052/0,011/0,001/0,004/0,0316/0,1555/0,530/00/00/00/0