Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,350/00/01/0,353/1,049/3,137/2,4311/3,820/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,351/0,350/00/00/00/03/1,045/1,7410/3,484/1,390/00/0
Halland 0/00/00/01/0,300/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,761/0,761/0,760/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/01/0,411/0,410/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/00/00/05/2,001/0,402/0,800/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/01/0,070/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/01/0,040/00/014/0,5915/0,639/0,387/0,290/00/0
Södermanland 0/00/00/00/01/0,330/01/0,3310/3,344/1,341/0,330/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/02/0,513/0,772/0,511/0,260/00/0
Värmland 5/1,772/0,712/0,711/0,350/00/03/1,061/0,3512/4,2412/4,240/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,378/2,938/2,9310/3,660/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/01/0,410/00/02/0,821/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,363/1,083/1,084/1,440/00/00/0
Västra Götaland 1/0,063/0,170/00/01/0,061/0,067/0,407/0,408/0,464/0,230/00/0
Örebro 0/01/0,330/00/00/00/07/2,2915/4,917/2,297/2,290/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,211/0,210/00/0
Totalt7/0,077/0,074/0,043/0,032/0,024/0,0446/0,4484/0,8176/0,7362/0,600/00/0