Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Mers är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

MERS-coronavirusinfektion (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av MERS-coronavirusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat sex prover från fyra individer med misstanke om infektion med MERS.

Läs mer