Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mersvirusinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mersvirusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga fall av mersvirusinfektion (Middle East respiratory syndrome corona virus) i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från färre än fem individer med frågeställning mersvirusinfektion.

Viruset (MERS-CoV) förekommer dock fortfarande i världen och samtliga fall rapporteras från länder i Mellanöstern.

Läs mer