Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mersvirusinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mersvirusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga fall av mersvirusinfektion (Middle East respiratory syndrome corona virus) i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från färre än fem individer med frågeställning mersvirusinfektion.

Viruset (MERS-CoV) förekommer dock fortfarande i världen och samtliga fall rapporteras från länder i Mellanöstern.

Läs mer