Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades inga fall av polio i Sverige.

Sverige har varit fritt från polio sedan 1977. Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram för polio inkluderar övervakning av virala meningoencefaliter och typning av enterovirus. Molekylär typning av enterovirus utfördes på totalt 40 prover från 35 patienter vid Folkhälsomyndigheten under 2021, varav 5 prover var från 4 patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit.

Läs mer