Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Salmonella 2002

Totalantalet rapporterade fall fortsatte att minska för tredje året i rad. Fler fall uppgavs vara smittade i Sverige, vilket främst berodde på ett omfattande färjeutbrott (se nedan), där fallen anmäldes som inhemskt smittade. Under året observerades en viss minskning av antalet inhemska fall under månaderna augusti till september.

Den åldersgrupp som relativt sett oftast smittats av Salmonella har varit 20 till 39-åringar. Det senaste året ökade andelen fall i denna grupp ytterligare och utgör nu över 40 % av samtliga fall.

Läget i landets olika län liknade föregående år, bortsett från Stockholm och Skåne, vars incidens påverkades kraftigt av stor utbrott. Misstänkta inhemska smittkällor som angavs på de kliniska anmälningarna var till exempel intag av kyckling (41 fall), person–till–personsmitta (36 fall) och kontakt med kräldjur (24 fall).

Finland, Norge och Sverige har haft en låg förekomst av inhemsk Salmonella, med flertalet personer smittade under utlandsresor. S. Enteritidis har sedan mitten av 80-talet varit ett problem i stora delar av Europa.

Åtta utbrott av Salmonella registrerades under året:

  • S. Oranienburg från tysk choklad var orsaken till att 12 personer insjuknade. I ett flertal länder världen över smittades människor efter att ha ätit kontaminerad choklad från samma tillverkare i Tyskland.
  • S. Saintpaul var orsaken till att fem personer på ett äldreboende (tre boende och två personal) smittades i början av året. Någon smittkälla kunde inte identifieras. Den molekylärbiologiska typningen visade stora olikheter med den S. Saintpaulstam som orsakade nedanstående utbrott.
  • Under tre månader i början av året smittades 87 personer i framför allt Stockholm-Uppsalaområdet av S. Saintpaul. En fall-kontrollstudie påvisade att alfalfagroddar var trolig orsak till utbrottet, men bakterier kunde aldrig isoleras från livsmedelsprover.
  • I april smittades sammanlagt 353 resenärer från två turer på ett passagerarfartyg mellan Ystad och Polen. 193 personer visade sig vara infekterade av S. Hadar, 103 av S. Enteritidis fagtyp 21 och 57 personer av båda serotyperna. En kinesisk buffé misstänktes tidigt vara smittkälla. Kyckling från denna (av polskt ursprung) visade sig vara kontaminerad av S. Hadar. S. Enteritidis påträffades dock inte i något livsmedelsprov. Detta var ett av de största salmonellautbrotten på senare år, men smittan skedde på internationellt vatten och via livsmedel som aldrig varit i Sverige. I och med att resenärerna aldrig var iland i Polen kom utbrottet att registreras som svenskt och därmed ha en stor inverkan på årets antal fall rapporterade som inhemskt smittade.
  • S. Kottbus var orsaken till att 11 personer insjuknade efter att ha ätit på en personalrestaurang.
  • S. Blockley var orsaken till att fem patienter på ett sjukhus, samt ytterligare ett par personer, insjuknade under sommaren.
  • Under hösten insjuknade åtta personer med S. Bovismorbificans efter att ha ätit på samma café. Någon smittkälla kunde aldrig fastställas.
  • S. Typhimurium NT var orsaken till att nio personer på samma ort insjuknade strax före jul. Det visade sig att samtliga ätit på samma restaurang. Kontaminerad sallad misstänktes vara smittkälla, men detta gick aldrig att bevisa.