Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:83,0%51,0%38,0%33,0%35,0%29,0%30,0%25,0%23,0%23,0%27,0%23,0%19,0%16,0%24,0%25,0%18,0%15,0%21,0%21,0%14,0%14,0%18,0%10,0%13,0%
Andel smittade utomlands:12,0%46,0%61,0%66,0%64,0%70,0%69,0%74,0%76,0%77,0%72,0%75,0%79,0%83,0%75,0%73,0%80,0%79,0%74,0%76,0%81,0%81,0%77,0%85,0%78,0%
Andel som saknar uppgift:5,0%3,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,0%1,0%2,0%2,0%1,0%1,0%2,0%2,0%6,0%5,0%3,0%5,0%5,0%5,0%5,0%9,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 4698 rapporterade fall.

 • 595 (13,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3654 (78,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 449 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1042
 2. Thailand - 349
 3. Turkiet - 348
 4. Grekland - 213
 5. Tunisien - 148
 6. Marocko - 101
 7. Indien - 90
 8. Italien - 87
 9. Portugal - 85
 10. Polen - 82
 11. Indonesien - 72
 12. Cypern - 70
 13. Danmark - 67
 14. Kenya - 65
 15. Storbritannien - 57

År 1998

Totalt 4593 rapporterade fall.

 • 453 (10,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3906 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 234 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1016
 2. Thailand - 563
 3. Turkiet - 284
 4. Grekland - 239
 5. Marocko - 151
 6. Portugal - 100
 7. Polen - 98
 8. Cypern - 93
 9. Tyskland - 91
 10. Danmark - 82
 11. Tunisien - 79
 12. Indien - 66
 13. Indonesien - 53
 14. Malta - 50
 15. Italien - 45

År 1999

Totalt 5135 rapporterade fall.

 • 947 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3964 (77,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 224 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1065
 2. Thailand - 688
 3. Grekland - 297
 4. Marocko - 157
 5. Turkiet - 138
 6. Indonesien - 126
 7. Danmark - 111
 8. Cypern - 105
 9. Portugal - 94
 10. Tunisien - 80
 11. Polen - 74
 12. Dominikanska republiken - 68
 13. Tyskland - 56
 14. Bulgarien - 55
 15. Indien - 53

År 2000

Totalt 4843 rapporterade fall.

 • 679 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3935 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 229 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1118
 2. Thailand - 645
 3. Grekland - 237
 4. Cypern - 150
 5. Turkiet - 133
 6. Dominikanska republiken - 127
 7. Marocko - 111
 8. Tunisien - 107
 9. Indonesien - 107
 10. Egypten - 95
 11. Tyskland - 72
 12. Polen - 65
 13. Portugal - 62
 14. Indien - 51
 15. Frankrike - 47

År 2001

Totalt 4708 rapporterade fall.

 • 673 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3826 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 209 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 991
 2. Thailand - 673
 3. Grekland - 383
 4. Turkiet - 178
 5. Tunisien - 142
 6. Egypten - 113
 7. Portugal - 87
 8. Polen - 84
 9. Bulgarien - 84
 10. Indonesien - 84
 11. Marocko - 73
 12. Cypern - 70
 13. Tjeckien - 68
 14. Indien - 47
 15. Tyskland - 43

År 2002

Totalt 3886 rapporterade fall.

 • 818 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2939 (76,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 129 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 667
 2. Spanien - 483
 3. Grekland - 237
 4. Polen - 191
 5. Turkiet - 174
 6. Bulgarien - 89
 7. Portugal - 65
 8. Tunisien - 62
 9. Tyskland - 57
 10. Cypern - 47
 11. Egypten - 46
 12. Indien - 42
 13. Indonesien - 41
 14. Kroatien - 37
 15. Italien - 33

År 2003

Totalt 3793 rapporterade fall.

 • 806 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2825 (74,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 162 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 743
 2. Spanien - 390
 3. Grekland - 268
 4. Bulgarien - 167
 5. Turkiet - 119
 6. Portugal - 106
 7. Egypten - 102
 8. Tunisien - 84
 9. Polen - 55
 10. Tyskland - 51
 11. Italien - 45
 12. Tjeckien - 41
 13. Indien - 34
 14. Ungern - 32
 15. Frankrike - 29

År 2004

Totalt 3605 rapporterade fall.

 • 525 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2847 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 233 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 575
 2. Spanien - 410
 3. Grekland - 200
 4. Turkiet - 159
 5. Bulgarien - 159
 6. Egypten - 150
 7. Tjeckien - 87
 8. Portugal - 79
 9. Tunisien - 73
 10. Polen - 68
 11. Indien - 55
 12. Kroatien - 42
 13. Gambia - 39
 14. Italien - 37
 15. Malaysia - 37

År 2005

Totalt 3584 rapporterade fall.

 • 661 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2883 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 40 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 565
 2. Spanien - 327
 3. Turkiet - 302
 4. Egypten - 198
 5. Grekland - 168
 6. Bulgarien - 132
 7. Tunisien - 126
 8. Polen - 74
 9. Portugal - 67
 10. Indien - 66
 11. Tjeckien - 56
 12. Kroatien - 44
 13. Brasilien - 36
 14. Malaysia - 35
 15. Tyskland - 33

År 2006

Totalt 4056 rapporterade fall.

 • 1013 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2973 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 70 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 838
 2. Spanien - 237
 3. Turkiet - 186
 4. Grekland - 141
 5. Bulgarien - 140
 6. Egypten - 121
 7. Tunisien - 109
 8. Indien - 101
 9. Kroatien - 57
 10. Portugal - 55
 11. Polen - 53
 12. Tanzania - 47
 13. Tyskland - 44
 14. Tjeckien - 43
 15. Ungern - 41

År 2007

Totalt 3931 rapporterade fall.

 • 940 (24,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2948 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 43 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1129
 2. Turkiet - 177
 3. Tunisien - 149
 4. Egypten - 139
 5. Spanien - 136
 6. Indien - 104
 7. Grekland - 84
 8. Bulgarien - 83
 9. Ungern - 60
 10. Tanzania - 47
 11. Portugal - 41
 12. Tyskland - 38
 13. Kenya - 31
 14. Italien - 30
 15. Venezuela - 27

År 2008

Totalt 4181 rapporterade fall.

 • 680 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3466 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1222
 2. Grekland - 337
 3. Turkiet - 285
 4. Egypten - 185
 5. Tunisien - 150
 6. Spanien - 126
 7. Indien - 108
 8. Bulgarien - 96
 9. Cypern - 64
 10. Tanzania - 52
 11. Kroatien - 46
 12. Mexico - 39
 13. Portugal - 33
 14. Gambia - 32
 15. Kina - 27

År 2009

Totalt 3053 rapporterade fall.

 • 595 (19,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2415 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 43 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 812
 2. Turkiet - 258
 3. Egypten - 163
 4. Spanien - 123
 5. Tunisien - 102
 6. Grekland - 93
 7. Indien - 84
 8. Indonesien - 38
 9. Bulgarien - 31
 10. Malaysia - 30
 11. Tanzania - 29
 12. Kroatien - 29
 13. Vietnam - 28
 14. Kenya - 24
 15. Gambia - 23

År 2010

Totalt 3605 rapporterade fall.

 • 835 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2717 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 53 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 718
 2. Turkiet - 406
 3. Egypten - 318
 4. Spanien - 146
 5. Tunisien - 145
 6. Indien - 77
 7. Grekland - 64
 8. Tanzania - 58
 9. Indonesien - 55
 10. Polen - 30
 11. Malaysia - 30
 12. Vietnam - 29
 13. Kina - 29
 14. Serbien och Montenegro - 27
 15. Filippinerna - 23

År 2011

Totalt 2885 rapporterade fall.

 • 782 (27,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2074 (72,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 624
 2. Turkiet - 293
 3. Egypten - 152
 4. Spanien - 109
 5. Indien - 61
 6. Tanzania - 55
 7. Kenya - 48
 8. Indonesien - 39
 9. Grekland - 29
 10. Kroatien - 29
 11. Tyskland - 26
 12. Italien - 25
 13. Ungern - 24
 14. Polen - 23
 15. Serbien och Montenegro - 21

År 2012

Totalt 2917 rapporterade fall.

 • 664 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2232 (77,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 21 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 670
 2. Turkiet - 328
 3. Egypten - 148
 4. Spanien - 111
 5. Tunisien - 71
 6. Indien - 66
 7. Grekland - 63
 8. Tanzania - 59
 9. Kenya - 48
 10. Indonesien - 36
 11. Ungern - 29
 12. Polen - 26
 13. Vietnam - 23
 14. Filippinerna - 22
 15. Sri Lanka - 20

År 2013

Totalt 2838 rapporterade fall.

 • 652 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2166 (76,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 535
 2. Turkiet - 528
 3. Spanien - 155
 4. Egypten - 70
 5. Grekland - 60
 6. Tanzania - 59
 7. Indien - 57
 8. Indonesien - 42
 9. Tunisien - 40
 10. Kenya - 27
 11. Cypern - 24
 12. Mexico - 24
 13. Polen - 21
 14. Gambia - 21
 15. Vietnam - 19

År 2014

Totalt 2211 rapporterade fall.

 • 548 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1634 (74,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 350
 2. Turkiet - 278
 3. Spanien - 121
 4. Tanzania - 48
 5. Egypten - 46
 6. Indien - 42
 7. Grekland - 39
 8. Indonesien - 36
 9. Mexico - 31
 10. Kenya - 23
 11. Polen - 22
 12. Cypern - 22
 13. Vietnam - 20
 14. Tunisien - 20
 15. Kina - 18

År 2015

Totalt 2297 rapporterade fall.

 • 689 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1581 (69,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 356
 2. Turkiet - 238
 3. Spanien - 114
 4. Egypten - 58
 5. Grekland - 47
 6. Indonesien - 44
 7. Italien - 41
 8. Tanzania - 31
 9. Kroatien - 29
 10. Mexico - 27
 11. Polen - 23
 12. Indien - 23
 13. Förenade arabemiraten - 21
 14. Vietnam - 20
 15. Irak - 19

År 2016

Totalt 2246 rapporterade fall.

 • 646 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1582 (70,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 396
 2. Turkiet - 151
 3. Grekland - 131
 4. Spanien - 109
 5. Indonesien - 60
 6. Polen - 47
 7. Vietnam - 37
 8. Indien - 34
 9. Filippinerna - 24
 10. Förenade arabemiraten - 21
 11. Kroatien - 21
 12. Mexico - 21
 13. Tanzania - 19
 14. Marocko - 19
 15. Sri Lanka - 19

År 2017

Totalt 2280 rapporterade fall.

 • 799 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1465 (64,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 341
 2. Spanien - 156
 3. Grekland - 89
 4. Turkiet - 76
 5. Vietnam - 44
 6. Indonesien - 40
 7. Polen - 39
 8. Indien - 35
 9. Marocko - 28
 10. Filippinerna - 28
 11. Egypten - 25
 12. Dominikanska republiken - 24
 13. Bosnien-Hercegovina - 23
 14. Sri Lanka - 21
 15. Kenya - 20

År 2018

Totalt 2040 rapporterade fall.

 • 678 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1341 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 21 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 285
 2. Turkiet - 141
 3. Spanien - 100
 4. Grekland - 70
 5. Vietnam - 52
 6. Indonesien - 48
 7. Egypten - 43
 8. Indien - 34
 9. Polen - 27
 10. Kroatien - 26
 11. Marocko - 24
 12. Italien - 19
 13. Sri Lanka - 18
 14. Dominikanska republiken - 17
 15. Somalia - 17

År 2019

Totalt 1993 rapporterade fall.

 • 763 (38,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1215 (61,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 236
 2. Turkiet - 131
 3. Spanien - 99
 4. Egypten - 70
 5. Grekland - 63
 6. Vietnam - 42
 7. Polen - 36
 8. Indonesien - 34
 9. Indien - 21
 10. Kroatien - 21
 11. Tanzania - 18
 12. Filippinerna - 17
 13. Montenegro - 17
 14. Tyskland - 15
 15. Kap Verde - 15

År 2020

Totalt 826 rapporterade fall.

 • 422 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 382 (46,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 145
 2. Spanien - 33
 3. Egypten - 19
 4. Vietnam - 19
 5. Indonesien - 17
 6. Kenya - 10
 7. Kap Verde - 8
 8. Gambia - 8
 9. Sri Lanka - 7
 10. Filippinerna - 7
 11. Tanzania - 6
 12. Turkiet - 6
 13. Sydafrika - 6
 14. Mexico - 5
 15. Malaysia - 4

År 2021

Totalt 173 rapporterade fall.

 • 143 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Pakistan - 5
 2. Polen - 3
 3. Elfenbenskusten - 2
 4. Irak - 2
 5. Bangladesh - 2
 6. Togo - 1
 7. Somalia - 1
 8. Libanon - 1
 9. Egypten - 1
 10. Kenya - 1
 11. Filippinerna - 1
 12. Kosovo - 1
 13. Iran - 1
 14. Gambia - 1