Anmälda fall av salmonellainfektion under 1999 var 4 882. Av dessa uppgavs 903 personer vara smittade i Sverige. I 16 fall var smittlandet okänt. Detta är en fördubbling av antalet personer som blivit smittade i landet, vilket till en stor del beror på de tio olika salmonellautbrott som skett under året.

Antalet personer som insjuknade i dessa utbrott varierade från fem personer per utbrott till cirka 200 personer. Två större utbrott skedde i landet, i Falkenberg med cirka 200 smittade personer och i Fagersta med 87 smittade personer. Identifierade smittkällor vid dessa tio utbrott var rostbiff, kebab, rökt kalkonbröst, lax, groddar samt bearnaisesås.

Totalt angavs 43 personer ha blivit smittade av kräldjur, varav 22 personer av sköldpaddor, 9 personer av ödlor och 12 personer av ormar.

De serotyper som dominerade bland de inhemska fallen anges i nedanstående tabell. För 16 personer fanns ingen serotyp rapporterad. Totalt återfanns 57 olika serotyper bland de inhemskt smittade personerna.

De länder som var mest frekvent förekommande som smittland var några av de mest populära resmålen, som Spanien med 1 054 fall, Thailand med 694 fall och Grekland med 299 fall.