Antalet rapporterade fall av salmonellainfektion minskade jämfört med 1999. Detta beror framförallt på att de salmonellautbrott som skedde i landet under året inte var så omfattande som föregående års utbrott.

Totalt rapporterades 4 845 fall, varav 4 617 kliniskt anmälda och 4 800 laboratorieanmälda. Enligt de kliniska anmälningarna var 691 personer smittade i landet och 3 906 personer smittade utomlands. Uppgift saknas för 20 personer.

Aktuella smittländer

 • Spanien (1 111 fall)
 • Thailand (644 fall)
 • Grekland (237 fall)
 • Cypern (149 fall)
 • Turkiet (132 fall)
 • Dominikanska republiken (129 fall)
 • Marocko (109 fall)
 • Indonesien (107 fall)
 • Tunisien (107 fall)

De inhemskt smittade fallen fördelade sig på 370 kvinnor och 321 män, med den högsta incidensen i åldersgruppen under fem år.

60 olika serotyper fanns bland de inhemskt smittade fallen. De fyra vanligaste serotyperna var S. Typhimurium (258 fall), S. Enteritidis (152 fall), S. Agona (23 fall) och S. Stanley (14 fall). De mest frekvent förekommande fagtyperna av S. Typhimurium var fagtyp 104 med 88 fall och fagtyp 40 med 24 fall. För S. Enteritidis dominerade fagtyp 4 med 43 fall.

Under året rapporterades elva mindre utbrott orsakade av Salmonella i landet:

 • Efter en nyårsmåltid insjuknade fem personer med Salmonella subspecies I.
 • Minst 18 personer från Stockholmsområdet insjuknade i början av året med S. Typhimurium DT 104 och trots mycket arbete kunde inte någon smittkälla fastställas.
 • Fyra personer insjuknade i S. Enteritidis NST efter att ätit en gemensam middag.
 • S. Stanley orsakade sjukdom hos tio personer som åt av en buffémåltid.
 • S. Typhimurium DT 104 orsakade en anhopning av fall i de södra delarna av landet under sommaren, totalt 26 personer drabbades.
 • En restaurangmåltid var orsaken till att tio personer insjuknade med S. Bredeney.
 • En måltid med grillad fläskkarré, potatissallad och grönsallad var anledningen till att tre personer insjuknade med S. Enteritidis NST.
 • S. Typhimurium DT 40 var orsaken till att det i augusti insjuknade 22 personer med anknytning till ett daghem. Trolig smittkälla var det hemodlade kryddgröna som användes vid en gemensam måltid.
 • S. Typhimurium DT 204 var orsaken till att elva personer insjuknade under hösten.
 • S. Mikawasima orsakade sjukdom hos tio personer under hösten, smittkälla okänd.
 • Importerad färdigskuren salladsmix bland annat innehållande groddar var orsaken till att elva personer insjuknade med S. Enteritidis fagtyp 4b. Ett salmonellautbrott orsakat av groddar med samma salmonellatyp förekom samtidigt i exportlandet.