Antalet rapporterade fall av salmonella ligger på samma nivå som år 2000.

Totalt anmäldes 4 711 personer (4 508 anmälningar från behandlande läkare och 4 681 anmälningar från laboratorierna). I de kliniska anmälningarna med epidemiologiska uppgifter uppgavs 668 personer vara smittade i Sverige och 3 830 personer smittade utomlands.

De mest frekvent angivna smittländerna

 • Spanien (989 fall)
 • Thailand (671 fall)
 • Grekland (383 fall)
 • Turkiet (178 fall)
 • Tunisien (142 fall)
 • Egypten (113 fall)
 • Portugal (87 fall)
 • Bulgarien (84 fall)
 • Indonesien (84 fall)
 • Polen (84 fall)

Sju utbrott av Salmonella registrerades under året

 • S. Livingstone från djupfryst fiskgratäng. Minst 16 personer insjuknade i Sverige efter att ha ätit fiskgratäng. Samma tillverkare levererade fiskgratänger även till Norge där 44 personer insjuknade.
 • S. Typhimurium fagtyp 9 och fagtyp 30 från tahini (sesamfröpasta). Importerad tahini visade sig vara orsaken till att 55 personer insjuknade med S. Typhimurium fagtyp 9 samt att sex personer insjuknade med S. Typhimurium fagtyp 30.
 • S. Typhimurium fagtyp 104, multiresistent, från helva (dessert bestående av sesamfrö och sirap). Tjugosju personer insjuknade.
 • S. Typhimurium fagtyp 12 från restaurang. 33 personer smittades vid måltid på en restaurang.
 • S. Bovismorbificans var orsaken till att minst 8 personer boende i samma område insjuknade. Någon smittkälla kunde inte fastställas.
 • S. Muenchen från restaurang. Minst sex personer insjuknade efter besök på en restaurang.
 • S. Orientalis var orsaken till att fem personer i Stockholmstrakten insjuknade. Någon smittkälla kunde inte identifieras.