Det totala antalet rapporterade fall av salmonellainfektion (3 794 stycken) fortsatte att minska även under 2003. En trolig orsak kan vara ett minskat utlandsresande. Antalet fall smittade i Sverige var strax över 800, de rapporterade inhemska fallen brukar ligga mellan 400 och 900 fall per år. Att andelen inhemska fall var förhållandevis hög även år 2003 kan förklaras med relativt många salmonellautbrott, 13 stycken.

En ökning av fall kunde ses i de län dit utbrotten varit koncentrerade, det vill säga Blekinge, Kalmar och Västra Götaland. Gotland å andra sidan rapporterade endast ett enda inhemskt salmonellafall under året.

Misstänkta inhemska smittkällor som uppgetts är bland andra förtäring av kebab (se utbrotten nedan), förtäring av kyckling, förtäring av kött, person-till-personsmitta (32 fall/4 %) och kontakt med kräldjur (26 fall/3 %).

Hela 13 utbrott av salmonellainfektion registrerades under 2003:

 • Salmonella Typhimurium fagtyp 66 i falafel var orsaken till att åtta personer i olika städer i Skåne insjuknade i januari.
 • Under februari smittades 18 personer i Västra Götaland av Salmonella Enteritidis NST. En fall-kontrollstudie genomfördes, vilken visade på en ökad risk för salmonellainfektion efter intag av solrosskott eller groddar. Salmonella kunde inte isoleras från misstänkta livsmedel.
 • Tio personer smittades under våren av Salmonella Anatum efter att ha ätit på en personalrestaurang. En kohortstudie gjordes, som visade att köttfärsspett var trolig smittkälla.
 • Salmonella Agona var orsaken till att 17 personer insjuknade under första halvåret. De flesta personerna hade en koppling till Lidköpingtrakten. En fall-kontrollstudie genomfördes. Det enda livsmedel som statistiskt sett verkade öka risken för att insjukna i salmonellainfektion var kebab, men endast hälften av de sjuka personerna uppgav att de hade ätit kebab.
 • Nio personer som hade ätit på en personalrestaurang eller på ett par daghem i Västra Götaland insjuknade under juni i Salmonella Enteritidis 1b. De olika matställena visade sig ha samma äggleverantör. Salmonella Enteritidis 1b påvisades i en värphönsbesättning som levererat ägg till ovannämnda matställen.
 • Salmonella Typhimurium fagtyp 104 var orsaken till att två personer insjuknade i juni efter att ha ätit smörgåstårta i hemmet.
 • Sju personer i Jämtland smittades under juli av Salmonella Haifa. Kebab från ett par olika restauranger misstänktes vara smittkällan.
 • I juli anordnades en buffé på en golfklubb i Västerbotten. Sexton personer som ätit från denna insjuknade i Salmonella Typhimurium fagtyp 104.
 • Salmonella Typhimurium fagtyp 108 var orsaken till att 148 personer insjuknade under sommaren efter att ha ätit kebab tillverkad av dansk fläskkarré. De flesta fallen hade ätit på en restaurang i Blekinge, men även andra delar av Sydsverige drabbades.
 • I september insjuknade tre personer i Västra Götaland i Salmonella Typhimurium fagtyp 104 efter att ha ätit buffé på ett privat kalas.
 • Salmonella Oranienburg var orsaken till att fyra personer i samma familj insjuknade i september efter att ha ätit kebab på en pizzeria.
 • Under hösten smittades 53 personer i Syd- och Mellansverige i några omgångar av Salmonella Hadar. Ett flertal av fallen hade ätit maträtter (framförallt sallad och smörgåsar) innehållande färdigstekt kyckling från samma producent. I första omgången kunde salmonellabakterier även isoleras från dennes produkter. En fall-kontrollstudie genomfördes och pekade på färdiggjorda smörgåsar som sannolik smittkälla.
 • I december insjuknade 74 personer i Salmonella Typhimurium fagtyp 120 efter att ha ätit julbord på en restaurang i södra Sverige. Den kohortstudie som gjordes avslöjade inga riskfaktorer, men däremot isolerades Salmonella av samma fagtyp från den danska julskinkan.