Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

2001

Infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE) blev anmälningspliktig år 2000, men anmäldes liksom MRSA tidigare via den frivilliga laboratorierapporten. Antalet anmälda fall per år har legat mellan 10 och 20 de senaste åren. Under året anmäldes totalt 18 fall, flera av dessa var asymptomatiska bärare som hittades vid smittspårning. Två personer uppgavs vara smittade utomlands.