Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Andel smittade i Sverige:60,0%43,0%46,0%81,0%63,0%49,0%62,0%82,0%73,0%62,0%59,0%83,0%87,0%98,0%74,0%50,0%71,0%48,0%57,0%42,0%61,0%62,0%
Andel smittade utomlands:24,0%47,0%51,0%18,0%35,0%50,0%38,0%17,0%27,0%32,0%35,0%15,0%6,0%2,0%23,0%42,0%17,0%0,0%6,0%16,0%11,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:16,0%10,0%3,0%1,0%2,0%1,0%0,0%1,0%0,0%6,0%6,0%2,0%7,0%0,0%3,0%8,0%12,0%52,0%37,0%42,0%28,0%38,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2000

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 13 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (38,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2001

Totalt 18 rapporterade fall.

 • 11 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (11,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 1
 2. Bosnien - 1

År 2002

Totalt 19 rapporterade fall.

 • 8 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (42,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Vietnam - 1
 2. Spanien - 1
 3. Thailand - 1

År 2003

Totalt 47 rapporterade fall.

 • 27 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (37,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. USA - 1
 2. Iran - 1
 3. Grekland - 1

År 2004

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 10 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (52,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2005

Totalt 35 rapporterade fall.

 • 25 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. USA - 2
 2. Storbritannien - 1
 3. Iran - 1
 4. Grekland - 1
 5. Thailand - 1

År 2006

Totalt 24 rapporterade fall.

 • 12 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (42,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 2
 2. Grekland - 2
 3. Storbritannien - 1
 4. USA - 1
 5. Iran - 1
 6. Spanien - 1
 7. Bosnien-Hercegovina - 1
 8. Egypten - 1

År 2007

Totalt 53 rapporterade fall.

 • 39 (74,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 12 (23,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien och Montenegro - 2
 2. USA - 1
 3. Syrien - 1
 4. Utland - 1
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 6. Iran - 1
 7. Cypern - 1
 8. Bosnien-Hercegovina - 1
 9. Indonesien - 1
 10. Italien - 1
 11. Irland - 1

År 2008

Totalt 617 rapporterade fall.

 • 603 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Iran - 2
 2. Indien - 2
 3. Tyskland - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. Utland - 1
 6. Thailand - 1
 7. Portugal - 1
 8. Serbien och Montenegro - 1
 9. Sydafrika - 1
 10. Chile - 1
 11. Irland - 1

År 2009

Totalt 402 rapporterade fall.

 • 350 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 26 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 26 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 4
 2. Serbien och Montenegro - 3
 3. Grekland - 3
 4. Storbritannien - 2
 5. USA - 2
 6. Tyskland - 1
 7. Kroatien - 1
 8. Spanien - 1
 9. Syrien - 1
 10. Kuba - 1
 11. Portugal - 1
 12. Island - 1
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 14. Turkiet - 1
 15. Europa - 1

År 2010

Totalt 214 rapporterade fall.

 • 177 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 33 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 4
 2. USA - 4
 3. Serbien och Montenegro - 3
 4. Iran - 2
 5. Grekland - 2
 6. Bosnien-Hercegovina - 2
 7. Nepal - 2
 8. Litauen - 1
 9. Kanada - 1
 10. Ryssland - 1
 11. Rumänien - 1
 12. Tanzania - 1
 13. Egypten - 1
 14. Bolivia - 1
 15. Island - 1

År 2011

Totalt 122 rapporterade fall.

 • 72 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 43 (35,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. USA - 7
 2. Serbien och Montenegro - 5
 3. Iran - 4
 4. Indien - 4
 5. Bosnien-Hercegovina - 3
 6. Egypten - 2
 7. Thailand - 2
 8. Norge - 2
 9. Kosovo - 2
 10. Chile - 2
 11. Tyskland - 1
 12. Storbritannien - 1
 13. Kroatien - 1
 14. Spanien - 1
 15. Syrien - 1

År 2012

Totalt 152 rapporterade fall.

 • 94 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 48 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 6
 2. Iran - 5
 3. Tyskland - 4
 4. Bosnien-Hercegovina - 4
 5. Indien - 4
 6. Serbien - 3
 7. Utland - 3
 8. Grekland - 3
 9. USA - 2
 10. Chile - 2
 11. Storbritannien - 1
 12. Rumänien - 1
 13. Spanien - 1
 14. Somalia - 1
 15. Egypten - 1

År 2013

Totalt 227 rapporterade fall.

 • 165 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 61 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien - 8
 2. Bosnien-Hercegovina - 7
 3. Iran - 6
 4. Grekland - 5
 5. Makedonien - 4
 6. Polen - 3
 7. Danmark - 3
 8. Indien - 3
 9. Storbritannien - 2
 10. Turkiet - 2
 11. Tyskland - 2
 12. USA - 2
 13. Spanien - 2
 14. Ryssland - 1
 15. Portugal - 1

År 2014

Totalt 402 rapporterade fall.

 • 330 (82,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 69 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien - 11
 2. Turkiet - 9
 3. Grekland - 8
 4. Tyskland - 4
 5. Polen - 3
 6. Iran - 3
 7. Indien - 3
 8. Storbritannien - 2
 9. Rumänien - 2
 10. Thailand - 2
 11. Bosnien-Hercegovina - 2
 12. USA - 2
 13. Syrien - 2
 14. Cypern - 2
 15. Litauen - 1

År 2015

Totalt 157 rapporterade fall.

 • 97 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 59 (38,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien - 8
 2. Bosnien-Hercegovina - 6
 3. Turkiet - 5
 4. USA - 4
 5. Storbritannien - 3
 6. Tyskland - 3
 7. Spanien - 3
 8. Rumänien - 2
 9. Thailand - 2
 10. Pakistan - 2
 11. Iran - 2
 12. Kosovo - 2
 13. Grekland - 2
 14. Montenegro - 2
 15. Kroatien - 1

År 2016

Totalt 165 rapporterade fall.

 • 81 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 83 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Grekland - 8
 2. Spanien - 7
 3. Serbien - 5
 4. Thailand - 5
 5. Iran - 5
 6. Storbritannien - 4
 7. Polen - 4
 8. Irak - 4
 9. Bosnien-Hercegovina - 4
 10. Tyskland - 4
 11. USA - 4
 12. Litauen - 2
 13. Makedonien - 2
 14. Turkiet - 2
 15. Sri Lanka - 2

År 2017

Totalt 244 rapporterade fall.

 • 153 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 86 (35,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien - 11
 2. Iran - 8
 3. Thailand - 6
 4. Tyskland - 6
 5. Grekland - 5
 6. Ungern - 4
 7. Storbritannien - 3
 8. Polen - 3
 9. Danmark - 3
 10. Turkiet - 3
 11. Bosnien-Hercegovina - 3
 12. USA - 3
 13. Spanien - 3
 14. Irak - 2
 15. Chile - 2

År 2018

Totalt 444 rapporterade fall.

 • 359 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 82 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 12
 2. Grekland - 7
 3. Iran - 6
 4. Storbritannien - 5
 5. Polen - 5
 6. Bosnien-Hercegovina - 5
 7. Serbien - 4
 8. Thailand - 4
 9. Sri Lanka - 3
 10. Kroatien - 2
 11. Ryssland - 2
 12. Turkiet - 2
 13. Spanien - 2
 14. Cypern - 2
 15. Indien - 2

År 2019

Totalt 232 rapporterade fall.

 • 106 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 119 (51,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Grekland - 14
 2. Iran - 10
 3. Bosnien-Hercegovina - 9
 4. Serbien - 8
 5. Tyskland - 6
 6. Italien - 6
 7. Storbritannien - 5
 8. USA - 5
 9. Egypten - 4
 10. Thailand - 4
 11. Polen - 4
 12. Turkiet - 4
 13. Ungern - 4
 14. Syrien - 4
 15. Ryssland - 3

År 2020

Totalt 79 rapporterade fall.

 • 34 (43,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 37 (47,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien - 5
 2. Tyskland - 4
 3. Iran - 3
 4. Bosnien-Hercegovina - 3
 5. Storbritannien - 2
 6. Sri Lanka - 2
 7. Syrien - 2
 8. Thailand - 2
 9. Indien - 2
 10. Kroatien - 1
 11. Litauen - 1
 12. USA - 1
 13. Ryssland - 1
 14. Georgien - 1
 15. Spanien - 1

År 2021

Totalt 121 rapporterade fall.

 • 73 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (16,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 5
 2. Tyskland - 4
 3. Grekland - 4
 4. Serbien - 2
 5. Makedonien - 2
 6. Bosnien-Hercegovina - 2
 7. Storbritannien - 1
 8. Rumänien - 1
 9. Kenya - 1
 10. Bahrain - 1
 11. Tjeckien - 1
 12. Bulgarien - 1
 13. Danmark - 1
 14. Iran - 1
 15. Turkiet - 1