Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  Blekinge 1/0,635/3,144/2,513/1,882/1,252/1,260/02/1,301/0,651/0,660/0
  Dalarna 1/0,351/0,353/1,041/0,352/0,702/0,700/01/0,361/0,360/01/0,36
  Gotland 1/1,660/02/3,351/1,691/1,711/1,720/00/00/01/1,751/1,74
  Gävleborg 1/0,352/0,703/1,042/0,704/1,408/2,819/3,19215/76,7989/32,020/01/0,36
  Halland 6/1,780/07/2,106/1,8219/5,853/0,944/1,271/0,322/0,6510/3,293/1,00
  Jämtland 1/0,760/00/07/5,370/00/00/02/1,580/00/01/0,79
  Jönköping 5/1,371/0,275/1,385/1,392/0,565/1,424/1,157/2,035/1,4715/4,424/1,18
  Kalmar 1/0,410/02/0,813/1,232/0,823/1,244/1,682/0,853/1,283/1,282/0,86
  Kronoberg 1/0,491/0,490/02/1,007/3,541/0,515/2,6114/7,407/3,744/2,152/1,08
  Norrbotten 0/01/0,401/0,402/0,800/013/5,190/01/0,402/0,801/0,401/0,40
  Skåne 2/0,148/0,5821/1,5224/1,7617/1,2623/1,7424/1,8425/1,9419/1,4910/0,7917/1,36
  Stockholm 60/2,5128/1,1796/4,04136/5,8091/3,9448/2,1256/2,5155/2,5044/2,0383/3,9040/1,92
  Södermanland 1/0,334/1,342/0,6744/14,931/0,340/00/01/0,360/01/0,361/0,37
  Uppsala 0/05/1,2932/8,3413/3,457/1,9013/3,608/2,2636/10,324/1,162/0,580/0
  Värmland 1/0,351/0,351/0,355/1,7824/8,561/0,363/1,093/1,091/0,371/0,372/0,73
  Västerbotten 4/1,460/06/2,2196/35,540/04/1,503/1,144/1,520/00/00/0
  Västernorrland 1/0,412/0,820/05/2,040/00/00/00/01/0,410/037/15,28
  Västmanland 1/0,361/0,361/0,365/1,8314/5,1612/4,480/01/0,382/0,771/0,392/0,79
  Västra Götaland 31/1,7914/0,8126/1,5143/2,5130/1,7724/1,4422/1,3321/1,2942/2,6018/1,125/0,31
  Örebro 3/0,983/0,9815/4,9240/13,2320/6,691/0,3415/5,153/1,040/00/00/0
  Östergötland 22/4,712/0,435/1,071/0,221/0,221/0,220/08/1,814/0,911/0,232/0,46
  Totalt144/1,3979/0,76232/2,25444/4,34244/2,41165/1,65157/1,59402/4,12227/2,35152/1,59122/1,29