Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/05/3,146/3,752/1,252/1,252/1,260/01/0,641/0,651/0,650/0
Dalarna0/01/0,343/1,041/0,342/0,692/0,700/01/0,350/00/01/0,36
Gotland0/00/02/3,350/01/1,701/1,720/00/00/00/01/1,74
Gävleborg1/0,342/0,692/0,692/0,694/1,407/2,459/3,19214/76,4390/32,370/01/0,36
Halland0/00/06/1,795/1,5119/5,843/0,934/1,272/0,641/0,3210/3,284/1,32
Jämtland0/00/00/06/4,600/00/00/02/1,570/00/01/0,79
Jönköping0/01/0,275/1,374/1,102/0,556/1,704/1,147/2,035/1,4615/4,423/0,88
Kalmar0/00/02/0,812/0,810/03/1,234/1,681/0,423/1,283/1,282/0,85
Kronoberg1/0,491/0,490/02/1,007/3,541/0,514/2,0914/7,407/3,744/2,151/0,54
Norrbotten0/01/0,401/0,392/0,790/012/4,780/01/0,402/0,801/0,401/0,40
Skåne1/0,078/0,5720/1,4524/1,7617/1,2623/1,7325/1,9125/1,9319/1,4910/0,7917/1,35
Stockholm39/1,6328/1,1799/4,16146/6,2293/4,0248/2,1156/2,5056/2,5445/2,0885/3,9940/1,91
Södermanland1/0,334/1,332/0,6744/14,930/00/00/02/0,710/01/0,361/0,36
Uppsala0/05/1,2832/8,3313/3,457/1,8913/3,598/2,2538/10,896/1,732/0,580/0
Värmland1/0,351/0,352/0,705/1,7721/7,481/0,353/1,083/1,091/0,361/0,362/0,73
Västerbotten3/1,090/06/2,2095/35,160/05/1,883/1,134/1,520/00/00/0
Västernorrland0/02/0,810/03/1,220/00/00/00/01/0,410/037/15,27
Västmanland1/0,361/0,360/04/1,4614/5,1613/4,850/01/0,380/01/0,392/0,78
Västra Götaland18/1,0314/0,8025/1,4445/2,6330/1,7724/1,4322/1,3320/1,2242/2,6017/1,066/0,37
Örebro2/0,653/0,9814/4,5939/12,9023/7,691/0,3315/5,153/1,040/00/00/0
Östergötland20/4,282/0,425/1,070/02/0,430/00/07/1,584/0,911/0,232/0,46
Totalt88/0,8479/0,76232/2,24444/4,34244/2,41165/1,65157/1,59402/4,12227/2,35152/1,59122/1,28