Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Halland0/01/0,330/00/01/0,330/01/0,331/0,330/00/00/00/0
Jämtland0/00/01/0,790/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/01/0,291/0,290/00/01/0,290/00/00/00/00/0
Kalmar0/01/0,420/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,540/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Skåne4/0,311/0,071/0,072/0,151/0,071/0,071/0,072/0,151/0,071/0,071/0,071/0,07
Stockholm2/0,095/0,236/0,284/0,193/0,143/0,141/0,041/0,040/00/03/0,1412/0,57
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland6/2,472/0,8210/4,1213/5,362/0,821/0,410/02/0,820/01/0,410/00/0
Västmanland0/00/01/0,390/01/0,390/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/02/0,122/0,120/01/0,060/01/0,060/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/01/0,230/01/0,230/00/0
Totalt13/0,1310/0,1020/0,2122/0,2311/0,117/0,076/0,068/0,082/0,023/0,034/0,0416/0,16