Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,352/0,700/00/00/00/01/0,351/0,351/0,352/0,701/0,35
Halland1/0,310/00/00/00/00/00/00/01/0,312/0,630/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/01/0,280/02/0,570/00/00/01/0,28
Kalmar0/00/00/00/00/01/0,423/1,260/00/00/00/00/0
Kronoberg0/01/0,522/1,040/00/00/00/00/00/01/0,520/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne4/0,303/0,230/00/02/0,150/01/0,077/0,536/0,460/02/0,150/0
Stockholm8/0,356/0,263/0,134/0,172/0,082/0,082/0,0815/0,673/0,136/0,263/0,132/0,08
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/04/1,123/0,840/00/00/01/0,28
Värmland0/01/0,360/00/00/00/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Västerbotten1/0,370/00/00/00/00/00/00/00/02/0,750/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,121/0,060/02/0,121/0,064/0,241/0,061/0,063/0,182/0,123/0,182/0,12
Örebro5/1,715/1,714/1,371/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt21/0,2118/0,1811/0,117/0,075/0,058/0,0811/0,1130/0,3014/0,1415/0,1510/0,107/0,07