Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,630/00/00/00/01/0,630/00/0
Dalarna0/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/01/1,720/00/00/0
Gävleborg2/0,701/0,352/0,701/0,350/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Halland0/00/01/0,310/01/0,310/00/00/01/0,310/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/03/0,850/00/00/02/0,561/0,280/00/00/00/00/0
Kalmar0/01/0,410/00/00/00/01/0,410/00/01/0,410/00/0
Kronoberg1/0,510/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,391/0,395/1,990/00/04/1,591/0,390/00/00/00/0
Skåne1/0,074/0,301/0,071/0,073/0,222/0,151/0,073/0,223/0,222/0,150/02/0,15
Stockholm1/0,047/0,306/0,261/0,044/0,174/0,172/0,085/0,222/0,086/0,266/0,264/0,17
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala5/1,381/0,270/01/0,272/0,550/00/00/00/01/0,272/0,551/0,27
Värmland0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Västerbotten1/0,371/0,370/00/00/00/00/01/0,370/01/0,370/01/0,37
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/04/1,496/2,243/1,120/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,053/0,174/0,235/0,290/02/0,110/01/0,054/0,231/0,050/03/0,17
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt12/0,1222/0,2216/0,1619/0,1917/0,1713/0,139/0,0913/0,1311/0,1113/0,138/0,0812/0,12