Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,620/00/01/0,621/0,623/1,870/0
Dalarna0/01/0,341/0,340/00/00/00/00/00/00/01/0,340/0
Gotland0/00/00/01/1,671/1,670/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,340/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland2/0,591/0,290/00/00/01/0,291/0,290/00/01/0,290/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/01/0,271/0,270/00/02/0,550/01/0,270/00/0
Kalmar0/00/00/00/02/0,810/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,390/00/0
Skåne0/01/0,072/0,142/0,141/0,073/0,210/02/0,142/0,142/0,144/0,291/0,07
Stockholm5/0,215/0,2111/0,468/0,337/0,296/0,2521/0,888/0,336/0,2510/0,428/0,334/0,16
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,670/00/0
Uppsala2/0,521/0,264/1,043/0,780/01/0,265/1,309/2,343/0,784/1,040/00/0
Värmland0/01/0,350/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/02/0,732/0,731/0,360/01/0,36
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland4/0,234/0,230/01/0,051/0,051/0,053/0,174/0,235/0,281/0,050/01/0,05
Örebro0/00/02/0,650/00/00/00/01/0,327/2,291/0,322/0,651/0,32
Östergötland1/0,210/00/00/00/00/00/01/0,212/0,420/01/0,210/0
Totalt15/0,1414/0,1320/0,1917/0,1613/0,1213/0,1230/0,2929/0,2829/0,2825/0,2419/0,188/0,07