Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,623/1,881/0,620/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,340/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,490/00/0
Norrbotten0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/00/00/02/0,141/0,070/04/0,281/0,07
Stockholm4/0,163/0,121/0,044/0,161/0,040/01/0,042/0,080/02/0,086/0,254/0,16
Södermanland0/00/01/0,330/00/00/00/00/02/0,661/0,330/00/0
Uppsala0/01/0,250/01/0,251/0,251/0,250/00/00/01/0,250/00/0
Värmland0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Västra Götaland4/0,230/02/0,110/00/00/00/03/0,175/0,280/00/00/0
Örebro1/0,320/00/00/00/01/0,320/00/00/00/00/01/0,32
Östergötland0/00/00/00/00/01/0,210/00/00/00/00/01/0,21
Totalt10/0,095/0,0410/0,097/0,062/0,013/0,022/0,017/0,069/0,085/0,0412/0,117/0,06