Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,660/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/01/0,292/0,590/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/03/0,821/0,270/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/0
Kronoberg1/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm1/0,043/0,126/0,252/0,0818/0,759/0,3710/0,413/0,120/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten1/0,360/00/00/00/02/0,730/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,050/03/0,171/0,053/0,1710/0,576/0,342/0,110/00/00/00/0
Örebro0/00/00/00/02/0,650/00/01/0,320/00/00/00/0
Östergötland1/0,210/00/02/0,4214/2,993/0,641/0,210/00/00/00/00/0
Totalt6/0,054/0,0310/0,095/0,0437/0,3526/0,2523/0,2210/0,090/00/00/00/0