Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 1007 fall av virala meningoencefaliter motsvarande en incidens av 9,8 fall per 100 000 invånare. Incidensen minskade med 23 procent jämfört med 2018. Skillnaden beror på att förekomsten av meningoencefaliter orsakade av enterovirus under 2018 var mycket högre jämfört med åren innan och under 2019. Av de rapporterade fallen orsakades 359 av TBE-virus och 648 av andra virus.

Bland övriga meningoencefaliter var enterovirus den vanligaste orsaken (n=232; se tabell). Incidensen av enterovirus-meningoencefaliter var högst bland barn under 1 år (36 fall per 100 000) följt av åldersgruppen 30-34 år (5,2 fall per 100 000). Typning av enterovirus utfördes på 186 prover från 161 patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit. Den vanligaste typen var Echovirus E-30 (24 procent) följt av Coxsackievirus CV-B5 (8 procent), E-11 (6 procent) och E-6 (6 procent) och E-18 (5 procent). Könsfördelning var jämn förutom bland fall orsakade av HSV typ 2 som var vanligare hos kvinnor (76 procent).

Tabell. Rapporterade virala meningoencefaliter under åren 2015-2019 fördelat efter påvisat virus.
VirusTyp20152016201720182019
TBE 268 238 391 385 359
Enterovirus 241 186 211 474 232
Herpes simplexvirus (HSV)Totalt 157 157 138 167 145
HSV-1 44 24 37 40 42
HSV-2 85 95 90 107 96
HSV 28 38 11 20 7
Varicella-zostervirus (VZV) 142 172 172 195 191
Humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) 14 22 17 24 11
Humant herpesvirus typ 7 (HHV-7) 1
Epstein-Barrvirus (EBV) 36 39 9 9 12
Cytomegalovirus (CMV) 4 4 6 4 10
West Nile virus 6 1
Adenovirus 1 2
Coronavirus 1
Japansk encefalit 1 1
JC virus 1 3 3 12 9
Toscana-virus 1 1
Parechovirus 4 42 12 25 26
Uppgift saknas 11 9 25 8 8
Totalt 880 873 986 1310 1007

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Tabellsamling – årsrapporter 2019
För statistik om Tick Borne Encephalitis (TBE)