Virala hemorragiska febrar exklusive denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica) klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

VHF är smittspårningspliktiga sjukdomar.

Sjukdomsinformation

Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av viral hemorragisk feber har rapporterats i Sverige under 2018. Prover från fem individer med frågeställningen viral hemorragisk feber analyserats vid Folkhälsomyndigheten under 2018. Enstaka fall och mindre utbrott av Krim-Kongo hemorragisk feber, lassafeber och Rift Valley-feber rapporteras liksom tidigare år även under 2018 från vissa länder i Afrika och Mellanöstern. Infektion med marburgvirus har inte rapporterats sedan 2017. Under 2018 har Demokratiska Republiken Kongo drabbats av två konsekutiva ebolautbrott.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om virala hemorragiska febrar
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Ebolautbrott Demokratiska Republiken Kongo maj – juli 2018
Ebolautbrott Demokratiska Republiken Kongo från augusti 2018