Virala hemorragiska febrar exklusive denguefeber och sorkfeber – sjukdomsstatistik

Lyssna

Virala hemorragiska febrar exklusive denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica) klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

VHF är smittspårningspliktiga sjukdomar.

Andra benämningar: Blödarfebrar exklusive denguefeber och sorkfeber, ebola, VHF, lassafeber.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades ett fall av dobrovavirus i Sverige. Fallet var smittat utomlands.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat färre än fem prover med frågeställning viral hemorragisk feber.

Läs mer