Bakgrund

Virala hemorragiska febrar innefattar ett antal virusinfektioner som orsakar allvarliga sjukdomstillstånd med hög dödlighet, till dessa hör bland annat infektioner med ebola-, marburg- och hantavirus, Krim-Kongo hemorragisk feber, lassafeber, Rift Valley-feber samt gula febern som dock anmäls under egen rubrik enligt smittskyddslagen.

Virala hemorragiska febrar är främst zoonotiska men för vissa av dessa infektioner finns en risk för överföring från människa till människa i sjukhusmiljö med otillräcklig hygienisk standard eller skyddsutrustning vilket kan leda till sjukhusrelaterade utbrott. Sjukdomarna kännetecknas av blödningar i hud och från inre organ vilket tillsammans med påverkan på organfunktioner (hjärna, hjärta, lungor, lever, njurar) bidrar till ofta hög dödlighet.

Utfall

Inget fall av viral hemorragisk feber har rapporterats i Sverige under 2017.

Utbrott

Endast mindre utbrott av virala hemorragiska febrar har rapporterats under 2017.

Nedan sammanfattas några av dessa.

  • Ebola: Under perioden maj–juli pågick ett ebolautbrott i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) som orsakade totalt åtta fall varav fem laboratorieverifierade. Fyra dödsfall rapporterades. Om utbrottet skulle spridas utvecklades en beredskapsplan för att använda ett vaccin mot ebola som använts som en komponent av utbrottsbekämpningen i Guinea 2015.
  • Marburg: I slutet av oktober upptäcktes ett utbrott av marburgvirus i östra Uganda. Utbrottet begränsades till fyra fall varav tre laboratorieverifierade och tre dödsfall. Under perioden oktober till november misstänktes många personer ha blivit exponerade för smittan i det aktuella området som har stor turistgenomströmning nära gränsen till Kenya. Utbrottet förklarades upphävt den 8 december 2017.

Mikrobiologi

Under 2017 utfördes analyser avseende virala hemorragiska febrar på tre provtagna individer. Den primära frågeställningen i dessa fall var lassafeber. Samtliga analyser utföll negativt.

Sammanfattande bedömning

Folkhälsomyndigheten bevakar kontinuerligt omvärldssituationen avseende virala hemorragiska febrar som omfattas av WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). Beredskapsdiagnostik för de högpatogena virusinfektionerna som ingår i gruppen virala hemorragiska febrar finns tillgänglig dygnet runt via Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om virala hemorragiska febrar

Information om beredskapsdiagnostik

Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion

Sjukdomsinformation om marburgvirusinfektion

Information om IHR

WHO:s utbrottsrapportering avseende ebola

WHO:s utbrottsrapportering avseende lassafeber

WHO:s utbrottsrapportering avseende marburgvirus

Veckorapporter från WHO:s regionala högkvarter för Afrika

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd

Årsrapporter för gula febern

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar