Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av viral hemorragisk feber i Sverige. Prover från 14 individer med frågeställningen viral hemorragisk feber har analyserats vid Folkhälsomyndigheten under året. Enstaka fall och mindre utbrott av Krim-Kongo hemorragisk feber, lassafeber och Rift Valley-feber har rapporterats från vissa länder i Afrika. Infektion med marburgvirus har inte rapporterats sedan 2017. Sedan augusti 2018 pågår i Demokratiska Republiken Kongo ett ebolautbrott, av WHO klassificerat som, PHEIC - Public Health Emergency of International Concern.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om virala hemorragiska febrar
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Ebola (östra Demokratiska Republiken Kongo, augusti 2018-)