Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av viral hemorragisk feber i Sverige. Folkhälsomyndigheten analyserade prover från två individer med nämnda frågeställning.

Enstaka fall och utbrott av Krim-Kongo hemorragisk feber och Rift Valley-feber har rapporterats från vissa endemiska länder i Afrika och Asien. Ett fåtal fall av Krim-Kongo-feber har även rapporterats i Europa. I Nigeria uppstod ett större utbrott av lassafeber under 2020. Infektion med marburgvirus har inte rapporterats sedan 2017.

I juni 2020 förklarades det tvååriga ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) över. Under samma månad drabbades DR Kongo av ytterligare ett ebolautbrott vilket pågick till november 2020 och var det elfte utbrottet inom republiken.

Läs mer