Resultat på läns- och kommunnivå

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram kärnindikatorer för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa. På webbplatsen kan kärnindikatorerna följas på regional och lokal nivå.

Följ och hämta statistik på kärnindikatorer på läns- och kommunnivå

Du kan med hjälp av vårt webbaserade verktyg följa utvecklingen av hälsan och dess förutsättningar utifrån de beslutade kärnindikatorerna för uppföljning av det övergripande folkhälsopolitiska målet. Kärnindikatorerna har valts ut från myndighetens bredare uppföljningssystem av folkhälsan, åtkomligt i Folkhälsodata/Studio, och representerar folkhälsopolitikens åtta målområden samt hälsa på en övergripande nivå.

Sidorna visar rörlig grafik på läns- och kommunnivå för de kärnindikatorer där det är möjligt utifrån datas förutsättningar. Du kan även göra jämförelser mellan riket, län, kommun samt spara och skriva ut statistiken som ett faktablad eller använda den i en presentation. Det interaktiva faktabladet bygger på data från Folkhälsostudio, vilken i sin tur bygger på data som finns i databasen Folkhälsodata. Fler kärnindikatorer läggs till allteftersom de blir tillgängliga.

Folkhälsan i Sverige – Resultat på läns- och kommunnivå (extern webbplats)

Översikt av webbverktyg för lokal folkhälsostatistik

Läs mer