Det internationella samarbetet

Lyssna

För närvarande deltar 51 länder i undersökningen.

Varje land har ett nationellt team bestående av en forskningsledare och ett antal medlemmar. Teamen återfinns vid universitet, forskningsinstitut, regeringskanslier och andra institutioner som samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO).

Teamen från de olika länderna träffas vid internationella konferenser som anordnas två gånger per år.

Undersökningens internationella koordineringscenter är placerat vid University of Glasgow i Skottland. Alla internationella data finns vid universitetet i Bergen.

Läs mer om det internationella samarbetet: Health-Behaviour in School-Aged Children (hbsc.org)

Figur 1. Karta över deltagande länder.

Figuren visar en karta över de länder i Europa och Nordamerika som deltar i studien Skolbarns hälsovanor.

Anmärkning. Ryssland är för närvarande avstängt och deltar inte i samarbetet.