Miljöhälsa och hälsoskydd

Lyssna

Kunskap om hur miljöfaktorer påverkar människors hälsa och hur olika grupper i befolkningen påverkas är en viktig del i folkhälsoarbetet. Läs mer om vad som är aktuellt hos oss just nu på länkarna nedan.

Utvalt innehåll

Grönskans kvalitet och barns hälsa

Kunskapsunderlag om barns hälsa och utveckling vid vistelse i gröna miljöer med fokus på ekosystemtjänster.

Miljö+hälsa=sant

Det här är en film om miljörelaterad hälsa och hur vår omgivningsmiljö, både ute och inne, påverkar vår hälsa och våra förutsättningar, inte minst vad gäller barn.

Miljöhälsoenkäten 2023

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning på­verkas av den miljö som man bor och lever i.

Tillstånd för bekämpningsmedel

Utbildning och prövning för tillstånd att använda biocidprodukter klass 1 So sker numera digitalt.

Nyheter

 • Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

  Publicerad:

  Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.

 • Vistelse i naturmiljö positivt för barns hälsa

  Publicerad:

  Natur och biologisk mångfald har positiva hälsofrämjande effekter för barns hälsa. Det visar en ny forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

 • Nu införs anmälningsplikt för kyltorn

  Publicerad:

  Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna införs den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att anmäla kyltorn till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer